Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorHolm, Bodil Margrethenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:28Z
dc.date.created2013-10-23nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier658852nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271825
dc.description.abstractThe starting points of this thesis was to explore if group counseling could be a useful tool for professional development in a AMK central (Emergency communications center) and in this way be able to take a decision about how to use resource for competence development. This intention provides the following research question for my study: What is AMK operator’s subjective experience to be in group counseling? The project was conducted with use of Q- methodology there 18 AMK operators Q sorted 54 statements, following the sorting condition: “Set yourself into how you experience to be in group counseling”. In this way the participants contributed with their subjective experience, which formed the basis for further analysis and interpretation. Through the factoranalysis of the participants Q-sort I decided to go for a 2 factor solution were the entire number of participant was represented. These 2 factors gained a high correlation and this gave similar views over the topic with just small nuances. Factor 1 gave an experience of mutuality in relation where safety was the basis of learning through good reflection and new action alternatives, while factor 2 described an experience of mutuality were they feel anxiety for conflicts, but where group counseling can contributes to a higher sense of meaning for their job through recognition and community. These results are discussed in context of relevant theory with the purpose of answering the research questions.nb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne masteroppgaven var å undersøke om gruppeveiledning kunne være et nyttig verktøy for fagutvikling på en AMK sentral (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og på denne måten kunne ta beslutning for ressursbruk og kompetanseheving. Dette formålet ga følgende problemstilling: Hva er AMK operatørens subjektive opplevelse av å delta i gruppeveiledning? Studien ble gjennomført ved bruk av Q-metodologi der 18 AMK operatører sorterte 54 utsagn ut fra instruksjonsbetingelsen: «Sett deg inn i hvordan du opplever å være i gruppeveiledning». På denne måten bidro deltakerne med sin subjektive opplevelse, som dannet grunnlaget for videre analyse og tolkning. Gjennom en faktoranalyse av deltakernes Qsorteringer valgte jeg ut en 2 faktorløsning der alle deltakerne ble representert. Det viste seg at de to faktorene korrelerte høyt og derfor hadde et felles meningsfelt omkring det temaet som var valgt, der det forelå kun få nyanseforskjeller. Faktor 1 ga en opplevelse av en gjensidighetsrelasjon der trygghet legger grunnlaget for læring gjennom gode refleksjoner og nye handlingsmåter, mens faktor 2 beskriver en opplevelse av gjensidighet der man føler utrygghet på å gå inn i konflikter, men dergruppeveiledning kan bidra til økt mening for jobben gjennom anerkjennelse og fellesskap. Disse resultatene ble drøftet opp mot relevant teori med den hensikt å besvare problemstillingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleEn vei å gå...?: En Q-metodologisk studie av AMK operatørens subjektive opplevelse av å delta i gruppeveiledningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record