Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorStrand, Gro Martenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:22Z
dc.date.created2013-09-17nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649039nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271782
dc.description.abstractThe focus of this thesis is the role of relational leadership in workplace management. The objective of the thesis is to study how staff members experience the relationship with their line manager. The research material was obtained using a q-methodological approach. 24 members of staff from the same company each carried out a so-called q-sort of 48 statements concerning their relationship with their line manager. These statements were derived previously using an experimental design based on relevant theory. Through this q-sort process each members of staff provided a subjective account of their experience of their relationship with their line manager. These data were analysed using PQMethod software, and through this process of analysis four different perspectives or factors were revealed. These four factors are 1) "An experience of interdependent trust and openness ", 2) "An experience of being held at a distance", 3) "An experience of autonomy and independence" and 4) "An experience of insecurity and a lack of support". A discussion of these factors is presented, based on findings defined through the process of the data analysis. The discussion is primarily focused on the extent to which the relational experience characterised under each factor can be thought of as contributing to a helping relationship in relational leadership, situational leadership and the implications for employees’ professional growth and development. The employee’s responsibility for the relationship is also discussed.nb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne mastergradsoppgaven er temaet relasjonsledelse. Hensikten med studien er å studere hvordan medarbeidere opplever relasjonen til sin nærmeste leder. Forskningsmaterialet er samlet inn ved bruk av Q-metodologi. 24 medarbeidere i en og samme bedrift har gjennomført en såkalt Q-sortering av 48 utsagn som handler om ulike erfaringer eller opplevelser av relasjonen til leder. Disse utsagnene er dannet ved hjelp av en forskningsdesign basert på relevant teori som kan knyttes til leder-medarbeiderrelasjonen. Gjennom sorteringen har medarbeiderne slik gitt et bilde av sin subjektive opplevelse av denne relasjonen. Ved hjelp av dataprogrammet PQMethod er datamaterialet analysert, og fire ulike faktorer eller syn har kommet fram. De fire faktorene er: Faktor 1: «En opplevelse av gjensidig tillit og åpenhet», Faktor 2: «En opplevelse av å holdes litt på avstand», Faktor 3: «En opplevelse av selvstendighet og uavhengighet» og Faktor 4 «En opplevelse av usikkerhet og manglende støtte». Faktorene er drøftet med utgangspunkt i de oppdagelser som er gjort i arbeidet med dem. Fokus i drøftingen er blant annet hvordan den relasjonelle opplevelsen i hver faktor kan ses i lys av den hjelpende relasjonen i relasjonsledelse, situasjonsorientert ledelse og implikasjoner for medarbeideres vekst og utvikling. Medarbeideres ansvar for relasjonen diskuteres også.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectRelasjonsledelseno_NO
dc.titleRelasjonsledelse i et medarbeiderperspektiv: En Q-metodologisk studie av medarbeideres subjektive opplevelse av møtet med ledernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record