Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorJøsok, Øyvindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:15Z
dc.date.created2013-02-21nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier606948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271746
dc.description.abstractLeadership and personal development are concepts that are used in different contexts and situations. Leadership has long been a favorite object of research and topic for discussion. My impression is that the focus on developing leaders has expanded into including coworkers and the leader himself as a person. This study will examine the experiences leaders have done in their personal development. Especially focused on their experience with the use of peer-assessment and feedback in this overall process. I have chosen a qualitative approach to examine the experiences they have with their personal development. The analysis of the interviews led to three main categories. These are personal development, impact on personal development and self-perceived value. Experience informants have shared has also been discussed from theories that have a holistic approach to leadership, leadership development and personal development. I have mainly used the theories of Kegan (1994), Kegan and Lahey (2009) and Joiner and Josephs (2007). I have also integrated theory from authors who have summarized and combined theories in a holistic perspective. The informants described increased awareness both towards themselves and towards others as a result of their personal development process. This is reflected in a better awareness of their own possibilities and limitations. They also experience improved communication skills and improved ability to give and receive feedback. In addition, they describe a greater confidence in themself as a person and leader. All informants believe that personal development is something that occurs all the time, but with periods of increased effect. Peer assessment is mentioned by all as a feedback forum which has facilitated for and influenced their personal development in a positive way. They feel that social skills and relational skills are essential as a leader. And through the discussion in this thesis it appears that the personal development of the individual plays an important part in developing these skills.nb_NO
dc.description.abstractLederutvikling og personlig utvikling er begrep som brukes i ulike kontekster og sammenhenger. God ledelse har lenge vært et yndet forskningsobjekt og diskusjonstema. Jeg har inntrykk av at fokuset på å utvikle ledere har utvidet seg til å gjelde også medarbeidere og seg selv som person. Denne studien vil se nærmere hvilke erfaringer ledere har gjort i sin personlige utviklingsprosess som ledere. Og da spesielt hvilke erfaringer de har med bruk av tilbakemeldinger fra sine sideordnede i denne prosessen. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for å kunne undersøke hvilke erfaringer de har med sin personlige utvikling. Analysen av intervjuene førte frem til tre hovedkategorier. Disse er personlig utvikling, påvirkning på personlig utvikling og egenopplevd verdi. Erfaringene informantene har delt har videre blitt drøftet opp mot teorier som har en helhetlig tilnærming til lederskap, lederutvikling og personlig utvikling. Jeg har tatt utgangspunkt i teorier av Kegan (1994), Kegan og Lahey (2009) og Joiner og Josephs (2007). Samt forfattere som har oppsummert og kombinert teorier i et mer helhetlig perspektiv. Informantene beskriver at de gjennom sin personlige utviklingsprosess har fått en økt bevissthet både innover mot seg selv og utover mot andre personer og relasjoner. Dette gir utslag i bedre evne til å se egne muligheter og begrensninger. De opplever også bedret kommunikasjonsevne, og bedret evne til å gi og motta tilbakemeldinger. I tillegg beskriver de en større trygghet på seg selv som person og leder. Alle mener at personlig utvikling er noe som foregår hele tiden, men med perioder der den oppleves større eller mindre. Kameratvurdering nevnes av alle som en tilbakemeldingsarena som har fasilitert for og påvirket deres personlige utvikling i positiv retning. De opplever at sosiale ferdigheter og relasjonelle ferdigheter er viktige som leder, og gjennom drøftingen i den oppgaven ser det ut til at den personlige utviklingsprosessen til den enkelte er med på å utvikle disse ferdighetene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titlePersonlig utvikling av ledere: En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record