Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorGuddingsmo, Hildenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:44:56Z
dc.date.available2014-12-19T14:44:56Z
dc.date.created2011-10-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier446146nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271630
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å få innsikt i teaterets evne til å være en katalysator for personlig vekst hos mennesket. Gjennom et personlig engasjement for teater som verktøy innenfor rådgivningsfaget, ble målsettingen for studien å utarbeide en praktisk orientert teori med overføringsverdi til liknende arbeidssettinger. Jeg gjennomførte en fenomenologisk studie hvor jeg intervjuet tre informanter som hadde hatt godt utbytte av å delta i et teaterprosjekt mens de var pasienter ved en psykiatrisk institusjon, og med det hadde opplevd en positiv sammenheng mellom å involvere seg i teaterarbeid og egen vekst. Igjennom intervjuene beskrev de sin opplevelse av fenomenet, som i transkribert form dannet datagrunnlaget for studien. Informantenes unike historier ble i analyseprosessen sett under ett, der en syklisk interaktiv prosess mellom koding, kategorisering og analyse i lys av teori avdekket tre hovedfunn i materialet. Gjennom teaterarbeidet hadde informantene opplevd vekst i form av sterkere kjennskap til eget selv og forbedret tilknytning til omgivelsene. Veksten var på den ene siden knyttet opp mot teaterarbeidets muligheter for skaping og dramatisk innlevelse, der fravær av dagliglivets normsett medførte muligheter for gjenoppdagelse, utvikling og aksept av autentiske sider ved selvet. Publikumskontakten i sceneframføringene førte samtidig med seg forsterket deltakelse i fellesskapet for individet.nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å få innsikt i teaterets evne til å være en katalysator for personlig vekst hos mennesket. Gjennom et personlig engasjement for teater som verktøy innenfor rådgivningsfaget, ble målsettingen for studien å utarbeide en praktisk orientert teori med overføringsverdi til liknende arbeidssettinger. Jeg gjennomførte en fenomenologisk studie hvor jeg intervjuet tre informanter som hadde hatt godt utbytte av å delta i et teaterprosjekt mens de var pasienter ved en psykiatrisk institusjon, og med det hadde opplevd en positiv sammenheng mellom å involvere seg i teaterarbeid og egen vekst. Igjennom intervjuene beskrev de sin opplevelse av fenomenet, som i transkribert form dannet datagrunnlaget for studien. Informantenes unike historier ble i analyseprosessen sett under ett, der en syklisk interaktiv prosess mellom koding, kategorisering og analyse i lys av teori avdekket tre hovedfunn i materialet. Gjennom teaterarbeidet hadde informantene opplevd vekst i form av sterkere kjennskap til eget selv og forbedret tilknytning til omgivelsene. Veksten var på den ene siden knyttet opp mot teaterarbeidets muligheter for skaping og dramatisk innlevelse, der fravær av dagliglivets normsett medførte muligheter for gjenoppdagelse, utvikling og aksept av autentiske sider ved selvet. Publikumskontakten i sceneframføringene førte samtidig med seg forsterket deltakelse i fellesskapet for individet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Det rette element": Om teater som katalysator for personlig vekst, fra fremmedfølese til integrasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel