Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyum, Trulsnb_NO
dc.contributor.advisorStiles, Torenb_NO
dc.contributor.authorNorum, Lisbeth Johnsennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:44:02Z
dc.date.available2014-12-19T14:44:02Z
dc.date.created2013-03-18nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier611674nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271421
dc.description.abstractDenne studien så på hvilken effekt kognitiv terapi og korttids dynamisk psykoterapi hadde på IIP, SCL-90-R og MCMI skåre for personer med tvangspreget - eller unnvikende personlighetsforstyrrelse. Dataene er hentet fra studien til Svartberg, Stiles og Seltzer (2004). Pasientene (N = 50) som møtte kriteriene for én eller flere cluster C personlighetsforstyrrelser ble randomisert til enten kognitiv terapi eller korttids dynamisk psykoterapi. Utkomstmålene var IIP, MCMI og SCL-90-R. Det ble utført regresjonsanalyser der den avhengige variabelen var skåre på utkomstmålene, mens de uavhengige variablene var terapitype, diagnose og interaksjonen mellom diagnose og terapitype. Pasientene med unnvikende personlighetsforstyrrelse som mottok kognitiv terapi viste en signifikant større nedgang i MCMI og IIP skåre, sammenlignet med pasientene som mottok korttids dynamisk psykoterapi. Pasientene som hadde tvangspreget personlighetsforstyrrelse og mottok korttids dynamisk psykoterapi hadde en signifikant større nedgang på IIP skåre, sammenlignet med pasientene som mottok kognitiv terapi. En fant ingen signifikante interaksjonseffekter mellom skåre på SCL-90-R, terapitype og diagnose. Resultatene indikerer at personer med tvangspreget - eller unnvikende personlighetsforstyrrelse har ulik effekt av kognitiv terapi og korttids dynamisk psykoterapi.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Sosialantropologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleDiagnose som prediktor for behandlingsrespons i korttids dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi for clutster C personlighetsforstyrrelser: En eksplorativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Sosialantropologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel