Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyum, Trulsnb_NO
dc.contributor.authorBollingmo, Hans Christiannb_NO
dc.contributor.authorSevaldson, Jens B.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:24Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:24Z
dc.date.created2014-09-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748528nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271266
dc.description.abstractDenne studien undersøkte den metakognitive modellens prediksjonsevne på utvikling av angstsymptomer. I følge den metakognitive modellen bidrar maladaptive metakognitive antakelser til utvikling av psykopatologi. Studien ble gjennomført med et prospektivt design for å undersøke hvorvidt absolutt nivå eller endring i metakognitive antakelser predikerte varians i angstsymptomer, etter å ha kontrollert for konfunderende variabler. Deltagerne i studien (N = 241) svarte på spørreskjema for metakognitive antakelser og angstsymptomer, samt spørreskjema for konfunderende variabler som bekymring, oppmerksomhetskontroll og psykologisk motstandsdyktighet, ved to måletidspunkt. Resultatene viste at metakognitive antakelser tre måneder tidligere ikke predikerte angstsymptomer. Endring i metakognitive antakelser predikerte derimot angstsymptomer ved andre måletidspunkt. En økning i maladaptive metakognitive antakelser førte til økning i angstsymptomer. Av de fem subskalaene innenfor metakognitive antakelser var det endring i positive metakognitive antakelser og negative metakognitive antakelser som hadde en statistisk signifikant effekt, hvorav negative metakognitive antakelser hadde størst effekt. En økning i positive og negative metakognitive antakelser førte til en økning i angstsymptomer. Studien finner at den metakognitive modellen har en unik prediktiv verdi på angstsymptomer, ut over variansen som predikeres av andre kjente konfunderende variabler.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleDen metakognitive modellens prediktive verdi på angstsymptomernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel