Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesennb_NO
dc.contributor.authorEllingsen, Elin Grothenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:23Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:23Z
dc.date.created2014-09-16nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier747402nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271258
dc.description.abstractTausheten til barn med selektiv mutisme kan betraktes som en forsvarsmekanisme og unngåelsesstratergi for å redusere engsteligheten som barnet opplever i sosiale situasjoner. Det finnes ingen allmenn akseptert standard for behandling av lidelsen, og det er stor mangel på forskning av tilstrekkelig metodologisk kvalitet som kan vurdere effekten av hvilken behandling som er best egnet for disse barna. Det er også mangel på detaljerte beskrivelser av behandlingsforløp. Formålet med oppgaven er å illustrere gjennom et kasusstudie hvilke teknikker og faktorer som var nyttige i behandlingen av et førskolebarn med selektive mutisme, og hvilke som var mindre hensiktsmessige. I terapien blir det avdekket forhold som ser ut til å opprettholde klienten sin selektiv mutisme. Særlig har samspillet mellom barnet og omsorgsgiver en stor betydning. Hovedfokuset ble å redusere klientens engstelighet og gjøre henne tryggere i sosiale interaksjoner. Intervensjonene som ble iverksatt innebar veiledning og psykoedukasjon til omsorgsgiver, leketerapi, defokusert kommunikasjon, samt ulike atferdsteknikker, deriblant desensitivisering. En form for desensitivisering; shaping, ga god effekt. En kombinasjon av humor og aktiviteter som skapte fysiologisk aktivering virket å trigge lydproduksjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleMøte med det tause barnet i psykoterapi: Et kasusstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel