Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlempe, Sven Hroarnb_NO
dc.contributor.authorBerge, Yngve Christer Fundingslandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:22Z
dc.date.created2014-09-16nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier747391nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271256
dc.description.abstractDe siste tiårene har det vært en stor økning i forekomst av AD/HD bruk og AD/HD-medisin i Norge. Økningen har både mottatt oppmerksomhet i Norge og internasjonalt, særlig de siste åtte årene. Det eksisterer svært polariserte syn på denne utviklingen, da det på den ene siden blir sett på som en positiv konsekvens av økt oppmerksomhet og forskning, mens på den andre siden av sammensatte grunner blir betraktet som overdiagnostisering. Det virker imidlertid å være noen delte oppfatninger om relevante behov og tiltak for denne gruppen. 1 2009 ble Samhandlingsreformen introdusert, for så å bli iverksatt 01.01.12. Samhandlingsreformen berører flere helse- og omsorgstjenester som angår AD/HD-gruppen. Problemstillingen jeg i denne oppgaven ønsker å besvare er: "I hvilken grad bidrar Samhandlingsreformen til å endre marginaliseringen av gruppen med AD/HD?" I besvarelsen av problemstillingen vektlegger jeg de samfunnspsykologiske prinsippene og verdiene inkludering, forebygging og ansvarlighet som en del av det samfunnspsykologiske perspektivet. Oppgaven har et todelt fokus, der det sees på AD/HD-gruppens særbehov på den ene siden, og offentlige dokumenter fra statlige organer og utvalg på den andre siden. Funnene i denne studien indikerer at det er vanskelig å vite hvor vidt Samhandlingsreformen har bidratt til å endre marginaliseringen til gruppen med AD/HD. Reformen er fortsatt i en tidlig fase, og det foreligger lite entydig data. Den samtidige oppmerksomheten rettet mot AD/HD-utviklingen kan imidlertid ha hatt en marginal effekt på den medikamentelle utviklingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie om AD/HD og samhandlingsreformennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel