Show simple item record

dc.contributor.advisorVikan, Arnenb_NO
dc.contributor.authorJerkås, Andrénb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:59Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:59Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646224nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271085
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven var å gi et bidrag til forståelsen og bruken av «her og nå» i terapi. Metoden var å redegjøre for en generell psykologisk definisjon og bruk av «her og nå», så ønsket jeg å gjennomgå og analysere «her og nå» fenomenets ulike former og bruksområder og deres struktur. Deretter ønsket jeg å beskrive «her og nå» fenomenets «egenartede virkning på terapien». Og til slutt prøvde jeg å sammenfatte kunnskapen og teorien på en måte som kan gjøre det enklere å ta i bruk «her og nå» som terapeut. Parallelt med at ny teori og nye ideer ble trukket inn, ble også disse diskutert og oppsummert der det var behov for dette. Første kapittel inneholdt en innledning som tok for seg mål, metode og betenkeligheter med det valgte tema. Annet kapittel tok for seg definisjonen av her og nå, hvor vi først så på bestanddelene til her og nå, før vi deretter jobbet oss videre med en tydelig definisjon av her og nå. Tredje kapittel tok for seg perspektiver og prinsipper. Her brukte vi psykoanalysen som grunnmur for å gi en grunnleggende psykologisk forståelse av hvorfor de kommende delene tas opp i forbindelse med her og nå. Så gikk vi videre inn på emosjoner og affekt, og videre inn på deres terapeutiske betydning og deres relevans «her og nå» med pasienten. Hit ble vi fulgt av emosjoner og nonverbal kommunikasjon før veien videre handler om regulering av selvet (ego) og hvilke ulike nivåer denne reguleringen forekommer på. Altså på et overføringsnivå, mentaliseringsnivå og på motstandsnivå. Fra mostanden tok vi et videre dykk ned i forsvar, før vi gikk nærmere inn på overførings- og motoverføringstolkninger. Siden siktet vi oss inn mot autentisitet og tilstedeværelse her og nå, og så sammenhengen mellom her og nå og empati, empati ble så satt opp mot autentisitet i et her og nå perspektiv. Fjerde kapittel tok for seg intervensjoner, feedback og selvavsløring. Alt det foregående materialet har kumulert til en tentativ modell for hvordan man kan metakommunisere det som skjer «her og nå» med pasienten. Femte kapittel tok for seg avslutningen av oppgaven ettertanker og med en konklusjon: Ved å bruke den tentative metakommunikasjonsmodellen til bevisstgjøring kan terapeuten bli i større grad bli i og dermed i større grad være i stand til å skape og benytte seg av et «her og nå» med pasienten. Jeg håper jeg har klart å sondere terrenget i den grad det har latt seg være mulig slik at jeg har kunnet gi et bidrag til forståelsen av emnet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.title"Om her og nå": En undersøkelse av betydningen av her og nå i psykoterapinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record