Show simple item record

dc.contributor.advisorStiles, Torenb_NO
dc.contributor.authorSelbekk, Nils Jørgennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:44Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:44Z
dc.date.created2013-03-04nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier609170nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270973
dc.description.abstractDepresjon, angst, kroniske smerter, utmattelse og søvnforstyrrelser forekommer hyppig i befolkningen, og oftere enn ikke som tilstander sammensatt av flere av disse lidelsene. For å kunne tilby disse pasientene effektiv behandling trenger terapeuter å vite hva som er virksomme mekanismer i behandlingen. Å undersøke hvorvidt disse mekanismene er lidelsesspesifikke eller transdiagnostiske er spesielt interessant i lys av den høye graden av komorbiditet. Dette har også store kliniske implikasjoner. Her vurderes designet på et planlagt studie som søker å undersøke om (1) endring i symptomtolkning medierer bedringen hos pasienter med sammensatte lidelser. Videre undersøkes det om (2) denne endringen medierer en transdiagnostisk eller lidelsesspesifikk endring. Det konkluderes med behov for flere målepunkter og påpekes svakheter med de planlagt brukte måleinstrumentene. Det diskuteres hvordan symptomspesifikke funn vil støtte en lidelsesspesifikk tilnærming til behandling og transdiagnostiske støtte transdiagnostiske fremgangsmåter. Begrensinger som ville hefte disse funnene grunnet statistisk metode påpekes også. Gjennomgangen av designet gir viktige anbefalinger til videre prosessforskning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleFremtiden for kognitiv terapi - lidelsespesifikke eller transdiagnostiske tilnærminger?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record