Show simple item record

dc.contributor.advisorReinfjell, Trudenb_NO
dc.contributor.authorNordli, Inga-Lill Bratterudnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:40Z
dc.date.created2012-12-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier575356nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270947
dc.description.abstractKomplisert sorg etter tap av en forelder kan gi langvarige ettervirkninger for ungdom, og det er derfor av vesentlig betydning å styrke resiliensfremmende faktorer i en behandlingssammenheng. Hensikten med oppgaven er å belyse problemstillingen: I hvilken grad fokuseres det på resiliensfremmende faktorer i behandling av komplisert sorg hos ungdom etter tap av en forelder? Mange faktorer kan ha en innvirkning på de unges tilpasningsprosess og resiliens. I denne oppgaven har det blitt fokusert på følgende faktorer: omstendighetene rundt dødsfallet (ventet eller plutselig), alder og utviklingsnivå, mestring og stresshåndtering, tilknytning til foreldre, den gjenlevende forelderens generelle fungeringsnivå og evne til å ta seg av og vise omsorg for den unge etter dødsfallet, og hvordan dette virker inn på ungdommens tilpasningsprosess. Det tas utgangspunkt i de to behandlingene TG-CBT (Traumatic grief cognitive behavioral therapy) og IGTC (Integrated grief therapy for children). TG-CBT og IGTC ser ut til å fokusere på de ulike resiliensfremmende faktorene i mer eller mindre samme grad. Begge behandlingene benytter seg stort sett av de samme strategiene og fremgangsmåtene for å hjelpe de unge og deres foreldre med å håndtere tapet og dets ettervirkninger på best mulig måte. Resiliens blir derimot mye mer tydeliggjort som konstrukt i IGTC enn hva det blir i TG-CBT. Fokuset på resiliens inngår som en nøkkelkomponent i behandlingen i IGTC, mens TG-CBT derimot ikke har et slikt eksplisitt fokus på resiliens.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleSorg og resiliens hos ungdom: Fokus på resiliensfremmende faktorer i behandling av komplisert sorgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record