Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohansen, Kristel Byenb_NO
dc.contributor.advisorLinder, Jennynb_NO
dc.contributor.authorNygård, Grete Torviknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:37Z
dc.date.created2012-11-13nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567528nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270924
dc.description.abstractStudien har sett på hvordan pedagogisk personale opplever å benytte hund som supplement i tilrettelagt undervisning for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). Levinson var den første som formelt introduserte og dokumenterte hvordan dyr kan bidra til å styrke relasjonen og mellom terapeut og pasient samt økning av motivasjon hos pasienten (Levinson 1997). Min studie ser nærmere på en informant som arbeider innenfor rammen av problemstillingen og hvordan hun opplever sitt arbeid rundt fenomenet. Metodisk benytter studien en fenomenologisk tilnærming ved bruk av kvalitativ forskningsintervju med fokus på å løfte fram informantens opplevelse av fenomenet. Med utgangspunkt i en temaguide er det benyttet ett dybdeintervju. Problemstillingen for studien har vært ”Hvordan opplever pedagogisk personale å benytte hund som supplement i tilrettelagt undervisning for barn med autismespekterforstyrrelser?”. Informanten har delt sine erfaringer og opplevelser angående problemstillingen. Denne informasjonen har bidratt til å belyse den praktiske siden av dyreassistert terapi for barn med autismespekterforstyrrelser. En gjennomgang av utvalgt litteratur og forskning viser at dyreassistert terapi kan bidra til å fremme kommunikasjon, motivasjon og relasjonsevne hos barn med ASF. Litteraturen og forskningen blir bekreftet av studiens resultater som viser at informanten også opplevde økning innenfor de overnevnte områdene. I tillegg trekker informanten fram at barnet opplever større grad av mestring og dermed møter utfordringer på en bedre måte nå, enn tidligere. Studien tyder på at å inkludere dyreassistert terapi (DAT) som supplement i tilrettelagt undervisning for barn med ASF kan ha en positiv effekt. Om denne effekten skyldes hundene alene eller andre miljømessige forhold, kan ikke studien ta stilling til. Ved bruk av DAT i arbeid med barn må man blant annet ta forbehold om sikkerhet og allergi. Tar man disse forbeholdene har man muligheten til å gjennomføre et arbeid som kan bidra til å styrke barn med ASF på flere områder.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHund til nytte for barn med spesielle behov: En kvalitativ studie om hvordan det oppleves å benytte hund som supplement i tilrettelagt undervisning for barn med autismespekterforstyrrelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel