Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorNersveen, Mariannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:32Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:32Z
dc.date.created2012-11-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565291nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270892
dc.description.abstractUlike kognitive teorier betoner forskjellige faktorer for utvikling og vedlikeholdelse av depressive symptomer. Mens den anbefalte behandling for depresjon i dag bygger på en skjemateoretisk tenkning, viser nyere studier viktigheten av metakognitive faktorer. I denne studien har derfor ulike faktorer fra skjemateori og metakognitiv teori blitt sammenlignet med hverandre for å undersøke hvilke av disse faktorer som best kan forklare utvikling og vedlikeholdelse av depressive symptomer. 1659 deltagere svarte på en internettbasert spørreundersøkelse om negative automatiske tanker, dysfunksjonelle kognitive skjema, grubling, metakognitive antagelser og stressende livshendelser. Funnene tyder på dysfunksjonelle kognitive skjema, grubling og negative meta-antagelser er de mest sentrale faktorer for å forklare depressive symptomer, mens positive meta-antagelser og stressende livshendelser er mindre viktige. Resultatene er i overenskomst med en metakognitiv modell for depressive symptomer. Implikasjoner av studiens resultater diskuteres avslutningsvis.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleKognitive og metakognitive faktorer for utvikling og vedlikeholdelse av depressive symptomer: En tverrsnittsundersøkelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel