Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorHagen, Marielnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:31Z
dc.date.created2012-11-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565286nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270882
dc.description.abstractDenne hovedoppgaven redegjør for hvordan depresjon forstås i håpløshetsteorien, skjemateorien, responsstilteorien og metakognitiv teori, og gjennomgår empiri på sårbarhetsfaktorer i de ulike teoriene. Sårbarhetsfaktorer i henholdsvis håpløshetsteorien og skjemateorien er depressiv attribusjonsstil og maladaptive skjema; faktorer relatert til tolkninger en person gjør seg i møte med negative livshendelser. Ruminering og metakognitive antakelser presenteres som sårbarhetsfaktorer i responsstilteori og metakognitiv teori; faktorer relatert til strategier for regulering av negative tanker og følelser. Gjennomgangen av empiri viser støtte for at depressiv attribusjonsstil, maladaptive skjema og ruminering er sårbarhetsfaktorer for depresjon. Behandlingsformer basert på de inkluderte teoriene synes utilstrekkelige ettersom de ikke har et eksplisitt fokus rettet både mot endring av tolkninger og reguleringsstrategier. Mer forskning bør foretas, rettet mot å forstå sammenhengen mellom ulike sårbarhetsfaktorer og mekanismer som fører til bedring gjennom behandling. Dette vil kunne bidra til en videreutvikling av teoriene, og til effektivisering av psykologiske behandlingsformer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleTriste tanker og tuklete tankeprosesser: En sammenlikning av kognitive teorier ved depresjon, med empirisk vurdering av sårbarhetsfaktorernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel