Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorLinder, Jenny Caroline Wüsthoffnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:10Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:10Z
dc.date.created2011-11-01nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier453156nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270726
dc.description.abstractDyreassisterte intervensjoner (DAI) er et samlebegrep som involverer dyreassisterte aktiviteter (uformelt samvær med dyr), dyreassistert terapi (systematisk bruk av dyr som terapeutisk verktøy for å fasilitere ordinære former for terapi) og dyreassistert pedagogikk (systematisk bruk av dyr for å fasilitere pedagogiske tiltak). Det finnes dokumentasjon på at bruken av terapidyr kan ha gunstige effekter ved både direkte og indirekte arbeid med ulike brukergrupper, men en metodologisk begrensing ved denne empirien er at den i stor grad består av anekdoter og kasusstudier. Selv om litteraturen relatert til effekten av DAI har vokst de siste 10 årene, mangler det fremdeles gode metodologiske studier som kan danne et evidensgrunnlag for bruken av dyr i terapeutiske intervensjoner. I denne artikkelen vil det bli gjort rede for en rekke områder innen forskningen knyttet til DAI som har behov for forbedringer. Dette inkluderer endringer i forhold til utvalg, strukturering av studier, metoder som brukes for datainnsamling, analyse av resultater, og studiedesign. I diskusjonsdelen vil det bli gitt forslag til hvordan disse utfordringene kan imøtekommes for å forbedre relabiliteten og validiteten ved studier relatert til effekten av DAI.nb_NO
dc.description.abstractDyreassisterte intervensjoner (DAI) har vært preget av kasusstudier og anekdotisk litteratur med mangel på eksperimentelle studier som gir empirisk støtte til bruken av dyr i terapi. En gjennomgang av litteraturen relatert til effekten av DAI, antyder likevel hvilke brukergrupper som kan ha mest utbytte av slike intervensjoner og på hvilke områder man kan forvente effekt. De mest dokumenterte brukergruppene innen DAI er eldre mennesker i institusjoner, psykiatriske pasienter og hos barn (ofte i forhold til atferdsvansker og utviklingsforstyrrelser). Antallet studier er fremdeles få og den metodologiske kvaliteten varierer. Dette gjør at resultatene i beste fall kan indikere tendenser, men gjør det vanskelig å trekke endelige konklusjoner. Enkelte faktorer går imidlertid igjen i litteraturen, deriblant dyrs positive innvirkning på menneskers kardiovaskulære responser (stressresponser) og opplevelse av sosial støtte. Denne artikkelen baserer seg på et omfattende litteratursøk og gir en oversikt over den eksisterende litteraturen innen DAI og hvilke funn som er blitt gjort hos ulike brukergrupper. Dette vil tydeliggjøre hvilke brukergrupper DAI er mest egnet for og hvilke endringer som kan forventes.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleDyreassisterte intervensjoner: En empirisk gjennomgang av effekt og metodologiske utfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record