Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorØien, Mariusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:03Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:03Z
dc.date.created2011-09-12nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier440406nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270674
dc.description.abstractDenne oppgavens tema er sosial manipulasjon betraktet i en kulturpsykologisk synsvinkel. Fokuset er på både kulturelle forskjeller og universelle menneskelige trekk ved bruken av løgn, et fenomen som både evolusjonspsykologer og kulturpsykologer forfekter at nettopp deres paradigme passer best for å forklare. Premisset i oppgaven er at begge synsvinklene supplerer hverandre i analysen av det nevnte fenomenet. Paul Ekman er kjent som en av pionerene innen løgnforskning, og har gjort mye for å vise at løgn ikke kan bli sett på som et fenomen kun skapt av kulturene selv. En tenker som anlegger en annerledes tilnærming er Lev Vygotsky. Vygotsky er en av grunnleggerne av kulturpsykologien, og fastholder at kulturen har en stor påvirkning blant annet på hvordan man oppfatter verden og dermed også forståelse og bruk av løgn. En annen anerkjent kulturpsykolog er Richard Nisbett, som viser oss at man bør se på både kulturelle forskjeller og fysiologien til personene når man skal vurdere hva som skaper en persons bevisste og ubevisste valg. Formålet med oppgaven er dermed å finne en slags balansekunst, hvor de universelle psykologiske trekkene ved løgn anføres mot de som utforskes som mer kulturelt spesifikke. Den foreliggende oppgaven kommer dermed i stor grad til å følge Nisbetts rammeverk for å vise at for å få et akseptabelt syn på hva løgn er, bør man og må man bruke både kultur- og evolusjonspsykologi. Det vil hevdes i oppgavens konklusjon at for å få adekvat forståelse av løgn, som er dekkende for hvordan fenomenet utspiller seg i en bestemt kulturell kontekst, bør man derfor se på både det evolusjonelle og det kulturelle, og at det å prøve å forklare løgn med bare én av de nevnte dimensjonene vil måtte anses for å være mangelfullt.nb_NO
dc.description.abstractThis is a thesis on social manipulation seen from a cultural psychological point of view. The focus is on cultural differences and similarities on the use of deceit, a phenomenon that both evolutionary psychologists and cultural psychologists claim that their own paradigm is best suited to explain. This thesis advocates that both points of view will supplement each other when viewing this phenomenon. Paul Ekman is known as one of the pioneers in lie detection, and has done much to show that lie itself can not be explained as a phenomenon created solely by cultures itself. A person that would disagree with this is Lev Vygotsky. Vygotsky is one of the founders within cultural psychology, and is determined that cultures have a great impact on how one perceives the world and therefore also its understanding and the use of deception. Another cultural psychologist is Richard Nisbett, which shows us that one should look at both cultural and physiological aspects when assessing what creates a persons conscious and unconscious choice. The point of this thesis is to see if we can find a balance between the universal, and the cultural when trying to understand lying. This thesis will largely follow Nisbetts framework to show that to get an acceptable view on deception, one should use both culture- and evolutionary psychology. The conclusion will claim that to get an adequate understanding of lies, one should therefore view it from both the evolutionary and the cultural aspects, and to try to explain lies with just one of these two would be lacking.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"El vivo vive de el bobo" - En kulturpsykologisk studie av sosial manipulasjon i Cartagena de Indias, Colombia:  nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel