Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvello, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorThorsen, Trude Elisabeth Torbjørnsdatternb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:47Z
dc.date.created2011-03-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405162nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270555
dc.description.abstractNyere forskning viser at barn med autismespekterlidelser er i stand til å danne trygg tilknytning til primære omsorgspersoner, men at forekomst av tilknytningskvalitetens variasjon kan være noe uvanlig sammenlignet med ikke-kliniske barn (Rutgers, Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn & Van Berckelaer-Onnes, 2004). Denne kasusstudien søker ved bruk av videoobservasjon å belyse nærmere tilknytningsatferd hos et barn med Asperger syndrom, og hvordan denne fanges opp og responderes på av viktige omsorgspersoner i barnehagen. Et barn med denne type diagnose beregnes som risikoutsatt i forhold til å utvikle nære, positive relasjoner, og trenger derfor tilrettelegging for utvikling av trygg tilknytning til barnehageansatte. På grunn av de utfordringer barn med denne type utviklingsvanske møter i samspill med andre mennesker, er det viktig å se nærmere på tilknytningsatferd hos disse barna. Samspillteori og tilknytningsteori, med hovedfokus på Circle of Security (Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002), sammen med teoretisk forståelse av diagnosen Asperger syndrom, ligger til grunn for analyse av videomaterialet. Analyse viser at kasus signaliserer tilknytningsatferd, og at det er store gradsforskjeller i hvordan barnets behov blir ivaretatt i ulike sammenhenger. Studien viser at man kan bruke Circle of Security (Marvin et al., 2002) til å tyde dette barnets signaler, men at vi trenger mer forskning for å kunne forstå barnets tilknytningssignaler fullt ut. Spørsmålene som stilles i diskusjonsdelen er relevant i forhold til å forstå Asperger syndrom. Studien viser også hvordan utviklingsstøttende samspill kan være med på å bevisstgjøre de omsorgspersonene som har ansvar for barnets utvikling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleBarnehagen som trygg base for en gutt med Asperger syndrom: En kasusstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel