Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Ingunnnb_NO
dc.contributor.authorMelås, Bentenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:47Z
dc.date.created2011-02-18nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier398640nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270551
dc.description.abstractFormålet med studien er en utforskning av det naturnære friluftsliv og hva det gjør med oss. Det er gjennomført en kvalitativ intervjuundersøkelse med ti personer som er aktive turgåere om deres opplevelser av den naturnære turgåing. Med utgangspunkt i fenomenologisk perspektiv har studien tatt for seg en beskrivelse av turgåing som praksis, turgåernes naturforståelse, og turgåingens opplevelses- og erfaringsmuligheter. I det teoretiske bakgrunnsmateriale er det først gjort rede for sosiokulturelle forhold av betydning for det naturnære friluftslivet som fenomen. Videre er beskrevet et fenomenologisk perspektiv på friluftslivets egenart og meningsdimensjoner, samt bidrag fra nordamerikansk rekreasjonsforskning til forståelse av naturmiljøets positive psykologiske effekter. Videre er meditativ praksis og mindfulness (oppmerksomt nærvær) framlagt som et mulig fruktbart perspektiv å se den naturnære turgåing i lys av. Undersøkelsen viser at turgåing som praksis bedre lar seg beskrive ut fra hvordan å være enn ut fra hvordan å gjøre. Turgåing framstår å være kjennetegnet av en måte å være på som har mye til felles med mindfulness eller oppmerksomt nærvær i meditasjonspraksis. Videre viser undersøkelsen at den naturnære turgåing gir et mangfold av muligheter for opplevelser av helhet, ro og væren. Den naturnære turgåing synes å fremme prosesser av indreorientering, selvobservasjon og selvinnsikt. Studien viser at det gir mening å se den naturnære turgåing i lys av meditativ metode og begrepet mindfulness eller oppmerksomt nærvær.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleÅ vandre for vekst og væren: En kvalitativ studie av den naturnære turgåingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel