Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øysteinnb_NO
dc.contributor.authorElvebakk, Marit Cecilie Samsetnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:46Z
dc.date.created2011-02-18nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier398632nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270547
dc.description.abstractDagens arbeidsliv preges av å være i stadig endring, og dette påvirker både ansatte og ledere. Under prosjektet "Sunne omstillingsprosesser" ved NTNU er det gjort funn som tyder på at egenskaper ved endringsprosesser har betydning for blant annet ansattes trivsel, og at mellomledere ser ut til å spille en betydelig rolle i forhold til dette. Denne undersøkelsen har som formål å undersøke om det finnes forskjeller i forhold til hvordan endring oppfattes av ansatte i offentlige og private virksomheter, og hvorvidt ansattes opplevelse av endring har betydning for deres oppfatning av nærmeste leder. Det ble gjennomført en kvantitativ undersøkelse, med data fra en offentlig og en privat virksomhet, begge målt på to ulike tidspunkt. Som teoretisk grunnlag er det brukt blant annet implisitte lederteorier og "Romance of leadership", hvor det argumenteres for at menneskers oppfatning av ledere påvirkes av ytre faktorer, samt at ledere tillegges for mye ansvar for organisatoriske hendelser. Det ble funnet støtte for ulikheter i opplevelse av endring mellom privat og offentlig sektor, i tillegg til at de offentlig ansatte så ut til en mer positiv oppfatning av sin nærmeste leder. Det ble også funnet en hovedeffekt av sunnheten ved endringsprosessen på de ansattes lederoppfatning, i tillegg til interaksjonseffekter mellom motstand mot endring og utdanningsnivå, og endringsopplevelse og utdanningsnivå. I tillegg ble det undersøkt om det fantes eventuelle forskjeller i forhold til de ansattes oppfatning av endring og nærmeste leder, ved å sammenligne undersøkelsene fra to måletidspunkt. Det ble funnet en signifikant endring i egenskapene ved selve endringen, men ikke i de ansattes oppfatninger av leder og endringsprosess. Ut fra resultatene kan det konkluderes med at ulike virksomheter har forskjellige utgangspunkt i forhold til endring, og dette må tas hensyns til når endring skal planlegges og gjennomføres, slik at det ikke går ut over relasjonene innad på arbeidsplassen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleAnsattes opplevelse av leder i endringsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record