Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorSolbu, Lasse Tveternb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:45Z
dc.date.created2011-02-07nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier395616nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270541
dc.description.abstractSosial fobi er en av de mest prevalent angstlidelsene. Sosial fobi kjennetegnes av intens opplevelse av angst i sosiale situasjoner, og er assosiert med betydelige funksjonstap og reduksjon i livskvalitet for de personene som rammes, blant annet i forhold til akademisk/yrkesmessig fungering og utviklingen av sosiale relasjoner. I mange år har tradisjonell kognitiv atferdsterapi (CBT) vært den anbefalte psykologiske behandlingen for denne lidelsen. Hovedfokuset i denne behandlingen ligger på modifisering av dysfunksjonelle antagelser gjennom kognitiv restrukturering, men den kan også inneholde diverse former for atferdsmessige intervensjoner. Mange pasienten opplever imidlertid ikke å bli bedre av denne behandlingen. En nyere kognitiv tilnærming, utviklet av David Clark og Adrian Wells, er mer spesifikt rettet mot å modifisere dysfunksjonelle opprettholdende prosesser ved sosial fobi (hovedsakelig selvfokusert oppmerksomhet, trygghetsatferd, bekymring og ruminering). Denne tilnærmingen har vist bedre effekt enn tradisjonell CBT i flere nye studier. Wells har også begynt å anvende metakognitiv terapi (MCT) ved behandlingen av flere angstlidelser. MCT utgjør en ny tilnærming overfor psykiske lidelser der fokuset ligger mer på "tanker om tanker" (metakognisjon) og dysfunksjonelle reaksjonsmønstre i forhold til egne tanker (kognitivt oppmerksomhetssyndrom). Denne behandlingen har så langt ikke blitt tilpasset til pasienter med sosial fobi, men har vist lovende resultater blant annet overfor pasienter med GAD, OCD og PTSD. Oppgaven vil vurdere muligheten av en metakognitiv behandling overfor sosial fobi.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleKognitiv behandling ved sosial fobi: Fra innhold til prosess?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel