Show simple item record

dc.contributor.advisorSjöberg, Britt-Marie Drottznb_NO
dc.contributor.authorAas, Glenn Robertnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:44Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:44Z
dc.date.created2011-01-26nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier392113nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270533
dc.description.abstractFilmregi er et svært kreativt og omfattende yrke på mange måter. Dette ble utgangspunktet for en empirisk studie av norske filmregissører med temaet motivasjon i regiyrket. Det ble lagt vekt på det kvalitative forskningsintervjuet med en "grounded theory" tilnærming. I analysen av datamaterialet ble det observert at verdier hadde en sentral funksjon. Dette gav grunnlag for å utforme et teoretisk rammeverk og problemstillinger knyttet til kreativitetsfremmende verdier hos norske filmregissører. Problemstillingene tok for seg om regissører innehar verdiene velge egne mål, variert liv og dristighet. Det ble så forsket i det opprinnelige datamaterialet på nytt. Denne prosessen ble grunnlaget for denne masteravhandlingen. Funn viste at respondentene på mange måter innehar de ulike kreativitetsfremmende verdiene presentert i problemstillingene. Metodiske betraktninger og fremtidig forskning er gjort rede for.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleKreativitetsfremmede verdier hos norske filmregissørernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record