Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, Ingrid Elevine Bergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:40Z
dc.date.created2010-12-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier381335nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270505
dc.description.abstractPasienter med spiseforstyrrelser kommer ofte i kontakt med hjelpeapparatet med sterk ambivalens til endring. Som behandler kan det være utfordrende å arbeide med mennesker med spiseforstyrrelser, da mange pasienter ikke er motiverte for behandling og både frafallsandelen og tilbakefallsandelen er nokså stor for denne pasientgruppen. I fagmiljøet er det enighet om at motivasjonsarbeid er en viktig del av behandlingen av spiseforstyrrelser, men det finnes lite systematisk materiale om hvordan man kan arbeide for å øke pasienters endringsmotivasjon. Studier på bruk av motivasjonsfremmende intervensjoner tyder på at de kan øke pasienters behandlingsvillighet, bedre den terapeutiske alliansen, redusere frafall og øke mengden pasienter som returnerer til terapi etter frafall. Disse funnene impliserer at man i større grad bør rette fokus på motivasjonsfremmende intervensjoner ved behandling av spiseforstyrrelser. I denne oppgaven ønsker jeg å gjennomgå litteratur og forskning på motivasjon og motivasjonsfremmende intervensjoner ved behandling av spiseforstyrrelser. Jeg vil også presentere kasuseksempler for å illustrere og levendegjøre det teoretiske stoffet. Oppgaven presenterer verktøy for å arbeide med motivasjon ved behandling av spiseforstyrrelser, og sammenfatter den gjennomgåtte empirien i konkrete råd for hvordan man kan arbeide med å øke motivasjon ved behandling av spiseforstyrrelser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHjelpe meg?: Motivasjonsarbeid ved behandling av spiseforstyrrelsernb_NO
dc.title.alternativeHelp me?: Working with motivation in the treatment of eating disorders.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record