Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Anna-Lenanb_NO
dc.contributor.advisorGrepperud, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorSjølie, Elanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:05Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:05Z
dc.date.created2014-09-26nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier750122nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0372-5 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0373-2 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270341
dc.description.abstractThe backdrop for this thesis is the persisting criticism against teacher education. Teacher education is claimed to be overly theoretical, unrealistic, and distant from practice. As a result of this criticism, teacher education has been challenged to change. There is a general call for developing new and better ways of organising teacher education that aim to strengthen the link between theory and practice. However, despite the fact that the criticism is directed towards the academic part of the studies, little research has focused on student teachers as learners in higher education. It follows from this that we know little about the part of teacher education that we endeavour to develop. What do student teachers mean with their claim that teacher education is too theoretical? How do student teachers work with their academic studies and what kind of challenges do they encounter? And finally, how do conditions within teacher education influence how they experience and work with their studies? These are the questions that are explored in this thesis. The thesis reports on a case study of student teachers’ academic learning practices. The study is set in a Norwegian secondary teacher education programme and draws upon perspectives from learning to teach, student learning in higher education as well as more recent developments in practice theory. Qualitative and quantitative data have been collected from 78 student teachers enrolled in two successive years of a five-year integrated Master’s programme. Four research questions have been explored in four separate journal articles that are summarises and synthesised in this thesis. Through holistic focus on the academic part of teacher education, this case study provides additional perspectives on the criticism of teacher education with three main contributions. First, this thesis offers alternative representations of the much debated theory-practice gap in teacher education. It is suggested that the constant focus on solving “the theory-practice problem” might sustain an inappropriate dichotomy of theory and practice, which in turn prevents us from considering the whole “ecosystem” of teacher education. Second, this thesis demonstrates the need for reaching beneath and beyond the surface of student teachers’ experiences. The findings direct attention to constraining conditions within the programme and to teacher educators’ teaching practices and social relations. The findings reveal the influence of discourse and power – issues that are rarely discussed in research literature. Third, it is suggested that teacher educators need to rethink traditional structures of authority in teacher education. This implies to include student teachers as active, responsible, participants of their own learning practices, rather than consumers of what teacher education has to offer.nb_NO
dc.description.abstractDet hevdes at lærerutdanning er for teoretisk, urealistisk og distansert fra praksis. Den vedvarende kritikken har utfordret lærerutdanningen til å utvikle nye og bedre måter å organisere seg på. Behovet for å styrke koblingen mellom teori og praksis har blitt spesielt vektlagt. Til tross for at kritikken hovedsakelig er rettet mot den teoretiske delen av studiet, finnes det lite forskning på lærerstudentene og hva de gjør i studiet. Vi mangler derfor forskningsbasert kunnskap om den delen av lærerutdanningen som det er ønske om å utvikle og forbedre. Hva mener lærerstudenter når de påstår at lærerutdanningen er for teoretisk? Hvordan jobber de med sine akademiske studier, og hva slags utfordringer møter de? Og hvordan påvirker ulike forhold innenfor lærerutdanning hvordan de opplever og arbeider i studiet? Denne avhandlingen utforsker disse spørsmålene gjennom kasusstudie av lærerstudenters akademiske læringspraksiser. Studien bygger på perspektiver fra læring i lærerutdanning, læring i høyere utdanning, samt nyere praksisteori. Datamaterialet omfatter kvalitative og kvantitative data fra 78 studenter ved to påfølgende kull ved den femårige lektorutdanningen ved NTNU. Fire forskningsspørsmål har blitt besvart i fire separate tidsskriftartikler som oppsummeres og syntetiseres i denne avhandlingen. Gjennom et holistisk fokus på lærerstudenten tilbyr denne dybdestudien nye perspektiv på kritikken av lærerutdanningen gjennom tre bidrag. For det første diskuteres alternative tilnærminger til det mye debatterte teori-praksis forholdet i lærerutdanningen. Det argumenteres for at et kontinuerlig fokus på å løse "teoripraksis problemet" kan opprettholde en lite hensiktsmessig dikotomi, som igjen hindrer oss fra å se helheten i det komplekse landskapet som lærerutdanningen befinner seg i. For det andre viser denne avhandlingen nødvendigheten av å dykke under overflaten av lærerstudentenes rapporterte erfaringer og evalueringer av utdanningen. Funnene retter oppmerksomheten mot begrensende forhold i programmet, som for eksempel overfylt undervisningsplan og negativ studentdiskurs, og mot lærerutdannere sin undervisningspraksis og sosiale relasjoner. For det tredje er argumenteres det for at lærerstudentene i større grad må involveres som aktive, ansvarlige, deltakere i sin egen læringsprosess, snarere enn at de er konsumenter av hva lærerutdanningen har å tilby.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:228nb_NO
dc.relation.haspartPaper 1: Sjølie, Ela. The role of theory in teacher education: reconsidered from a student teacher perspective. Journal of Curriculum Studies 2014 ;Volum 46.(6) s. 729-750 http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2013.871754
dc.relation.haspartPaper 2: Sjølie, E. and Østern, A.-L. Student teachers’ learning within the practice architectures of teacher education
dc.relation.haspartPaper 3: Sjølie, Ela. When the form stands in the way of content – a study of student teachers’ reading practices. Education Inquiry 2015 ;Volum 6.(4) s. 437-455 http://dx.doi.org/10.3402/edui.v6.24297 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License
dc.relation.haspartPaper 4: Sjølie, Ela. In the Tension Between Idealism and Practicality – Student Teachers’ Meta-awareness of Learning and Teaching. I: Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?. Fagbokforlaget 2014
dc.titlePedagogy is just common sense: A case study of student teachers’academic learning practicesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.description.degreePhD i pedagogikknb_NO
dc.description.degreePhD in Educationen_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record