Show simple item record

dc.contributor.advisorNaastad, Nilsnb_NO
dc.contributor.authorSvinvik, Hallvard Voktornb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:04Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:04Z
dc.date.created2013-03-26nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier613148nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270331
dc.description.abstractI denne studien presenteres en empirisk forskningsundersøkelse av kunnskaper og holdninger til menneskerettighetene blant elever ved videregående skole. En kvantitativ spørreundersøkelse ble gjennomført blant 197 elever ved 5 ulike videregående skoler i Sør-Trøndelag. Oppgavens problemstilling er: Hvilke holdninger har et utvalg elever på videregående skole til menneskerettighetene? Fokuset for oppgaven er avgrenset til å omhandle menneskerettighetsproblematikk i Norge. Det ble utformet 4 forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen: Er det samsvar mellom skolens intensjonsnivå og elevenes holdninger til menneskerettighetene?Er det sammenheng mellom elevenes holdninger, deres bakgrunn, deres kunnskaper og deres oppfatning av menneskerettighetsundervisningen de har hatt?Støtter elevene noen menneskerettigheter sterkere enn andre, og er det noen underliggende strukturer i elevenes holdningerHvordan vurderer elevene undervisningen de har hatt om menneskerettighetene? Resultatene fra undersøkelsen viser at kunnskap om menneskerettighetene har sammenheng med positive holdninger til tematikken. Det ble også funnet forskjeller i holdningene innenfor ulike studieretninger. Det er et stort sprik i elevenes holdninger, og det er stor forskjell på støtten innenfor ulike deltema av menneskerettighetene. Et flertall av elevene ser på menneskerettigheter som viktige. Samtidig viser undersøkelsen at innenfor noen tema, som ytringsfrihet, innvandreres språkrettigheter, rettssikkerhet, tortur og dødsstraff, har mange av elevene i utvalget holdninger som i mindre grad er støttende til menneskerettighetsprinsippene. Elevene er generelt kritiske til undervisningen de har hatt om menneskerettighetene. Flertallet mener menneskerettighetene har for lite fokus i skolen, samt at kvaliteten på undervisningen er for dårlig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleElevers holdninger til menneskerettighetene: En kvantitativ studie av et utvalg elever ved videregående skole sine holdninger til menneskerettighetenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record