Show simple item record

dc.contributor.authorDundas, Alexander Andrénb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:50Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445928nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270256
dc.description.abstractI læreplanen for Kunnskapsløftet fra 2006 ble teknologi og design innført som flerfaglig emne i naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Denne studien omhandler læreres implementering av fagområdet i undervisningen. Den tar for seg hva lærere forbinder med teknologi og design, hva de trekker fram som elevers utbytte gjennom arbeid med fagområdet, og utfordringer knyttet til iverksetting av denne typen undervisning. Studien er en fenomenologisk undersøkelse, og det ble gjennomført intervju som metode. Utvalget av intervjuinformanter består av sju lærere, hvor seks av disse arbeider med naturfag og den siste er kunst og håndverklærer. Tre av informantene jobber i ungdomstrinnet, mens de fire andre jobber på mellomtrinn i barneskolen. Resultatene fra intervjuene viser at informantene i stor grad er positive til å gjennomføre teknologi og design i undervisningen. De mener elevene kan få mye igjen for denne typen arbeid, og de peker på positive faktorer som økt motivasjon, praktisk arbeid i en teoritung skole, praktiske ferdigheter, å vise nye sider av seg selv og å reflektere rundt teorier elevene omgir seg med. Samtidig blir det ikke trukket fram konkrete kompetansemål fra læreplanen, selv om lærerne nevner flere undervisningsopplegg som eksempel. De fleste av informantene mener dette er et fagområde det kan være utfordrende å gjennomføre undervisning i. De peker på viktige momenter som har innvirkning på iverksettingen av undervisningen: lite tid til rådighet, manglende støtte fra skolens ledelse, ressurskrevende fagområde og læreres manglende kunnskap og interesse. Ut fra resultatene i denne studien viser det seg at de fleste av de deltakende lærerne ikke gjennomfører så mye undervisning i teknologi og design som de mener de burde, og skulle ønske de kunne. Det blir foreslått løsninger informantene mener kan lette arbeidet med å iverksette denne typen undervisning. Blant annet foreslår informanter at kommunene gir øremerkede midler knyttet til fagområdet, skolen ansetter lærere med faglig kompetanse, man gjennomfører prosjekter med rimelig utstyr eller oppretter teknologi og design som eget fag i skolen. Studien viser at teknologi og design i de undersøkte skolene ikke er implementert i henhold til intensjonene og læreplanen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectTechnologyen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleHva skjedde med teknologi i skolen?: En studie av læreres erfaringer med teknologi og design i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record