Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhildnb_NO
dc.contributor.authorSandvik, Kariannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:11Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753118nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270104
dc.description.abstractFormålet med masterstudien var å belyse lederes refleksjoner omkring den «vanskelige» samtalen. Dette ble utforsket gjennom problemstillingen Hvilke refleksjoner ledere gjør seg om den vanskelige samtalen? Syv ledere med personal, drift- og budsjettansvar ble intervjuet om dette tema og informantene har i denne samtalen formidlet sine refleksjoner omkring det de opplever som den vanskelige samtalen. Resultatene viser at informantene har mange ulike oppfatninger av den vanskelige samtalen. Noen ledere opplever dette som utfordrerne mens andre har opparbeidet seg erfaring og reflekterer helt annerledes rundt dette. Alle er imidlertid opptatt av å bygge gode relasjoner til sine medarbeidere, noe de gjør gjennom å vise respekt og lytte til hva medarbeideren har å si. Funnene tyder på at kommunikasjon er sentralt for å bygge gode relasjoner og unngå situasjoner som vil kreve at du tar en samtale som kan bli vanskelig. Det kommer også frem at det å ta skikkelige forventningsavklaringer er kjerne punkt i forhold til at samtalene ikke trenger å bli så vanskelige. Og det er ikke i tvil om at refleksjon og erfaring vil gjøre deg tryggere i rollen som leder, noe som jeg synes kommer godt frem sett i relasjon av teorien.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title«Av og til tror jeg det er lurt å gå hjem å tenke seg om, før man begynner å ta tak i ting» : En kvalitativ studie om refleksjoner ledere gjør seg om den vanskelige samtalennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel