Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorValenta, Anitanb_NO
dc.contributor.advisorBerg, Karinb_NO
dc.contributor.authorElvemo, Yngvildnb_NO
dc.contributor.authorKolstad, Morten Nulandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:04Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:04Z
dc.date.created2014-08-29nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier741885nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270056
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en presentasjon av en kvalitativ kasusstudie med temaet holdninger til matematikk. Studien er gjennomført ved å intervjue en elev på niende trinn, hans to matematikklærere og moren hans. I tillegg er det benyttet observasjon i matematikkundervisningen. Målet med forskningsprosjektet har vært å få en forståelse av faktorer som kan ha betydning for en elevs holdning til matematikk, knyttet til individet, til matematikkopplæringen og til hjemmet. Det er benyttet Hannula (2002) sitt rammeverk for å analysere hvordan elevens matematikkrelaterte følelser, forventninger og verdier kan ha betydning for holdningen. Disse tre betegnes som faktorene ved eleven. Faktorene ved matematikkopplæringen og hjemmet er utledet gjennom en induktiv tilnærming. Innenfor matematikkopplæringen kan organiseringen av opplæringen, læringsaktiviteter og lærerens ambisjoner ha betydning for holdningen til faget. Faktorene ved hjemmet som kan ha betydning for holdningen, er foreldrenes kompetanse i leksesituasjoner og foreldrenes holdningsarbeid. Resultatene viser at det er relasjoner mellom faktorene, og at eleven, matematikkopplæringen og hjemmet står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title«Jeg føler meg nesten litt god»: En kvalitativ kasusstudie av faktorer som kan ha betydning for en elevs holdning til matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel