Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsdottir, Ragnheidurnb_NO
dc.contributor.authorOhr, Hilde Kristinenb_NO
dc.contributor.authorFinsrud, Katrin Elisabethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:51Z
dc.date.created2014-07-31nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier735720nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269971
dc.description.abstractDenne kvalitative fenomenologiske studien ser nærmere på foreldre til barn som stammer sin opplevelse av å gå til logopedisk rådgivning. Studien bygger på følgende problemstilling: «Hvordan opplever foreldre til barn som stammer den logopediske rådgivningen?». Syv foreldre stilte til intervju i februar og mars, 2013. Vi har transkribert og analysert alle, men har kun med fire av dem i den endelige oppgaven. Datamaterialet ble analysert ved bruk av fenomenologisk analyse. Denne dannet teksturell og strukturell beskrivelse av foreldrenes opplevelse av den logopediske rådgivningen. Resultatene fra analysen viste tre kategorier som belyser hvordan foreldrene opplever den logopediske rådgivningen. Disse er: 1) kommunikasjon, 2) systemperspektiv, og 3) relasjon. Den første kategorien skildrer hvordan foreldrene opplever kommunikasjonen med logopeden. Den andre kategorien tar for seg hvordan foreldrene opplevde at systemet rundt barnet ble dratt inn. Den siste kategorien omhandler foreldrenes opplevde relasjon til logopeden. Funnene ble drøftet i lys av teori om kommunikasjon (hovedsakelig Hargie), systemteori (hovedsakelig Tangen og Tveit, Kovac & Cameron) og relasjon (hovedsakelig Rogers og Brammer & MacDonald).nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title«Hun var veldig rolig men jeg skjønner jo det at en logoped må være det, at man må snakke sakte. Så jeg skjønner jo at hun har lyktes med den jobben»: En fenomenologisk studie av foreldres opplevelse av den logopediske rådgivningennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record