Show simple item record

dc.contributor.advisorGroven, Beritnb_NO
dc.contributor.authorVikhagen, Silje Elisabethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:36Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:36Z
dc.date.created2014-03-31nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier708902nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269864
dc.description.abstractDenne studien tar for seg spesialpedagogens opplevelse av egen rolle i møte med føringer for profesjonsutøvelsen. I tillegg til at spesialpedagogikk er et sammensatt fagfelt, eksisterer det få konkrete føringer for hvem spesialpedagogen er og hva spesialpedagoger skal gjøre. Formålet med studien er derfor å sette fokus på hvordan dette oppleves for spesialpedagogen i barnehagen. I studien blir det individuelle perspektivet på profesjonsutøvelsen synliggjort i lys av en samfunnsmessig kontekst. For å få innsikt i spesialpedagogenes opplevelse av egen rolle benyttes kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte intervju av tre spesialpedagoger ansatt i barnehage. Spesialpedagogene opplever egen rolle, i likhet med feltet for øvrig, som spenningsfylt, og både samfunnsmessige strukturer og individet selv spiller viktige roller i profesjonsutøvelsen. Føringene for spesialpedagoger oppleves å være noe diffus, men til tross for dette synliggjøres en viss forutsigbarhet i spesialpedagogenes arbeid. Selv opplever de rollen som relativt tydelig, men har samtidig forståelse for at den kan oppleves noe utydelig utenfra. Spesialpedagogene opplever på en side et behov for en tydeliggjøring av profesjonen i form av tydeligere føringer. Imidlertid ser de at dette kan komme i konflikt med arbeidet som tar utgangspunkt i det enkelte barns behov. I studien synliggjøres i tillegg en spenning i forhold til hvem som skal utføre de spesialpedagogiske oppgavene, med bakgrunn i om de har spesialpedagogisk utdanning eller ikke, som kan føre til en sterkere eller svakere jurisdiksjon for profesjonen. Forholdet mellom profesjonens selvforståelse og forventninger fra omgivelsene oppleves ofte å samsvare, mens det eksisterer en spenning mellom idealer og realitet innenfor profesjonsutøvelsen. Med bakgrunn i noe vage føringer for profesjonsutøvelsen, blir personen i rollen og erfaring av stor betydning for hvordan deltakerne utøver sin rolle. Med utgangspunkt i spesialpedagogikk som et komplekst felt, kan profesjonen stå overfor et veiskille i forhold til om myndighetenes inkluderingsambisjoner fører til en overflødiggjøring av spesialpedagoger, eller om det skal stilles krav til autorisasjon for spesialpedagoger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectprofesjonno_NO
dc.subjectspesialpedagogikkno_NO
dc.titleSpesialpedagogens profesjonsutøvelse i barnehagen: En kvalitativ intervjustudie av hvordan spesialpedagogen opplever sin rolle i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record