Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoen, Torillnb_NO
dc.contributor.authorSkrettingland, Gurinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:31Z
dc.date.created2014-01-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier689011nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269832
dc.description.abstractTverretatlig samhandling er viktig for å kunne tilby barn og unge gode oppvekst- og utdanningsmuligheter. Samhandling på tvers av etater vil kunne være med på å øke kunnskaps- og kompetansenivået til deltakerne, og kan bidra til en større innsikt i elevers vansker. Ansatte i skolen i dag samhandler med flere ulike etater og fagpersoner fra både barnevern, den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og målet med samhandlingen må være å kunne legge til rette for læring og mestring, der en i fellesskap utarbeider en plan for å nå dette målet. Likevel viser det seg at det er store utfordringer knyttet til samhandling på tvers av etater, og studiens problemstilling er: Hvordan opplever spesialpedagogisk koordinator i grunnskolen den tverretatlige samhandlingen med BUP i opplæringen av barn og unge? Resultatene fra min undersøkelse viser at de spesialpedagogiske koordinatorene opplever samhandlingen som vanskelig, og den forventningen de har til BUP blir ikke innfridd. De opplever at de ikke arbeider sammen mot et mål der elevene er i fokus, de opplever liten tillit etatene i mellom, de klarer ikke å gripe tidlig nok inn og de opplever et skjevt maktforhold.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Det handler om å gi og få, om å bidra med det en kan bidra med, men samtidig oppleve støtte og informasjonsflyt": En kvalitativ undersøkelse av spesialpedagogiske koordinatorers opplevelser av den tverretatlige samhandlingen med BUPnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel