Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrostad, Pernb_NO
dc.contributor.authorAune, Ruth Ellen Aspholnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:25Z
dc.date.created2013-04-24nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier617804nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269786
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien der problemstillingen er: «Hvordan opplever barn å delta i gruppe med intensiv opplæring?» er å lytte til barnet og få innsikt i dets opplevelser rundt det å bli tatt ut av klassefellesskapet for å delta i intensiv opplæring. Utvalget består av tre elever fra 6.klasse. Disse elevenes opplevelser av tilrettelagt undervisning, mestring og motivasjon samt tilhørighet i fellesskapet drøftes ut fra empiri, tidligere forskning og relevant teori. Elevene er delt i sin oppfatning av å bli tatt ut av klassen for å få et tilbud i gruppe. To av informantene opplever at de får mer hjelp enn i klassen og gjennom god støtte fra lærer får de flere positive mestringsopplevelser. De kjenner på et godt fellesskap i gruppa samtidig som de har god tilhørighet i klassen. Den tredje informanten opplever ikke at undervisningen blir tilrettelagt for han i gruppa, dette begrunner han i manglende utfordringer og økt leksemengde. Han savner det sosiale fellesskapet i klassen og motivasjon for deltakelse i gruppa er lav. Elevene opplever at de ikke har medbestemmelse i undervisningen, men de er av den oppfatning at dette klart vil være en faktor for å øke arbeidsinnsatsen ytterligere.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHvordan opplever barn å delta i gruppe med intensiv opplæring?: En kvalitativ studie av tre elevers opplevelse av å bli tatt ut av klassefellesskapet for å delta i gruppe med intensiv opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel