Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhildnb_NO
dc.contributor.authorBerg, Sigve Schønningnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:15Z
dc.date.created2012-12-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier576935nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269729
dc.description.abstractDenne studien er rettet mot et frivillig aktivitetstilbud som er gitt til unge voksne med Asperger-syndrom. Mennesker med Asperger-syndrom har blant annet vansker med gjensidig sosialt samspill. Dette kan gi utfordringer med å knytte relasjoner til andre mennesker. Jeg har valgt å belyse deres frivillige deltakelse gjennom forskningsspørsmålet ” hva vektlegger unge voksne med Asperger-syndrom i sin opplevelse av å delta i et frivillig aktivitetstilbud”. For denne oppgaven gjennomførte jeg dybdeintervju av tre deltakere i en slik gruppe, og har derfor en kvalitativ tilnærming til forskningsspørsmålet mitt. Resultatene fra undersøkelsen viser at deltakerne opplever høy grad av selvbestemmelse og at dette er en forutsetning for deres deltakelse. Videre viser undersøkelsen at deltakerne kjenner mindre til de sosiale vanskene når de er i gruppen og at de verdsetter seg selv mer i denne konteksten. Til slutt viser undersøkelsen at deltakerne kan oppleve gruppetilbudet som stigmatiserende om en ikke tar hensyn til hvem deltakerne er bak Asperger-diagnosen. Funnen drøftes opp i mot relevant teori og metodiske styrker og svakheter drøftes i egen del. Oppgaven avsluttes med et avsnitt om praktiske implikasjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Ukas lille høydepunkt" - En kvalitativ studie av unge voksne med asperger-syndrom sin opplevelse av å delta i et frivillig aktivitetstilbudnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel