Show simple item record

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhildnb_NO
dc.contributor.authorPetersen, Linda Nenittanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:54Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:54Z
dc.date.created2012-03-21nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier511378nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269575
dc.description.abstractDet gjennomgående temaet for dette kvalitative forskningsstudiet er "Fraværshelse". Tittelen på oppgaven er; "Fraværshelse – Blir man frisk av å være syk?" Prosjektet retter spørsmål rundt individets selvoppfatning og mestringsforventning i en hverdag med sykdom som er utløst av langvarige arbeidsrelaterte stressbelastninger. Hensikten var å få belyst hvordan informantenes selvoppfatning og opplevelse av mestring påvirket den subjektive opplevelsen av helse også når de var sykemeldt og fraværende fra jobb. Teoretisk har jeg støttet meg til anerkjent temarelevant teori på områdene som diskuteres. Studien er utført gjennom den kvalitative forskningsmetoden med intervju av seks personer, som alle har til felles at de har opplevd å bli syke av langvarige arbeidsrelaterte stressbelastninger. Intervjupersonene kommer fra ulike arbeidsmiljøer, yrker og familiebakgrunn. Alle personene har oppgitt at de har hatt en normal god helse, og regnet seg selv for friske forut for de aktuelle helseutfordringene. Studiet viser at personer som opplever å bli syke av langvarige stressbelastninger i jobbsammenheng opplever det som et alvorlig nederlag. Studiet viser at både selvoppfatning, mestringsforventning og opplevelse av helse svekkes ytterligere gjennom passivt sykefravær. Et annet viktig funn er hvordan informantene utrykker at den arbeidsplassen de arbeidet ved da de ble syke vekker svært negative følelser. Det kan se ut som at den viktigste suksessfaktoren for å gjenvinne helse er positive forventningskrav fra signifikante andre, og raskest mulig komme i aktivitet hvor de får mulighet til å bygge opp igjen et positivt selvbilde.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleFraværshelse - blir man frisk av å være syk?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record