Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Karina Andersennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:44Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:44Z
dc.date.created2011-11-02nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier453425nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269497
dc.description.abstractI denne kvalitative studien presenteres toppidrettutøveres opplevelse av relasjonen med en trener, hva som kjennetegner en god relasjon og hvilken betydning relasjonen har for utøveren. Fenomenologisk tilnærming er benyttet for å forstå enkeltindividenes opplevelse og erfaring med fenomenet. Ved å snakke med fire ulike informanter, har målet vært å finne en felles essens i deres opplevelse av trener – utøver relasjonen. Fire informanter ble intervjuet og et kvalitativt halvstrukturert intervju ble benyttet. Dataene ble analysert ved hjelp av Den konstant komparative analysemåten. Analysen resulterte i tre hovedkategorier, som belyser felles erfaring og opplevelse utøverne har. Den første kategorien ”Trenerens mellommenneskelige egenskaper” har underkategoriene ”Noe mer enn faglighet”, ”Dialog fremfor monolog” og ”En trener som bryr seg”. Denne kategorien belyser hvilke egenskaper ved en trener som er viktige for utøverne. Den andre hovedkategorien ”Medbestemmelse i relasjonen” består av underkategoriene ”Et ønske om medbestemmelse”, og ”Mangel på innflytelse”. Denne kategorien viser at innflytelse og medbestemmelse er sentralt for utøverne. Den tredje hovedkategorien har jeg valgt å kalle ”Relasjonens betydning for utøverne”. Denne kategorien handler om hvilken innvirkning relasjonen har på utøverne. Funnene i oppgaven viser at en treners mellommenneskelige egenskaper er viktig for informantene. En god trener, må i tillegg til å være faglig dyktig, inneha relasjonell kompetanse. Samtlige informanter anser en treners mellommenneskelige egenskaper, som å se, lytte, forstå, bry seg og vise interesse, som viktig. Opplevelse av autonomi og medbestemmelse i trener – utøver relasjonen synes også å være sentralt. Forskningen viser at kvaliteten på relasjonen mellom trener og utøver, er avgjørende for utøverens tilfredsstillelse, selvtillit, motivasjon og etterfølgende prestasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title”De tror det har med teknikk å gjøre”: Toppidrettutøvernes opplevelse av trener – utøver relasjonennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record