Show simple item record

dc.contributor.authorRavlo, Mortennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:35Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:35Z
dc.date.created2011-10-20nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier450436nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269437
dc.description.abstractSammenheng mellom fysisk aktivitet og selvverd.  En studie med fokus på fysisk selvoppfatning og selvverd blant elever på 7 trinn. I den offentlige debatten er det enighet om at barn og unges deltagelse i fysisk aktivitet kan gi positive konsekvenser. I tillegg til bedret fysisk helse vektlegges også psykososiale konsekvenser som blant annet bedre selvoppfatning. Hvilken oppfatning vi har av oss selv er en avgjørende faktor for hvordan vi handler i livet. Å ha en positiv selvoppfatning er derfor en viktig grunnmur i våre liv. Å legge til rette for at barn og unge kan utvikle/opprettholde en positiv selvoppfatning må derfor ses på som en viktig oppgave for skolen og spesialpedagogikken. Formålet med denne oppgaven er å se på sammenhenger mellom fysisk aktivitet, fysisk selvoppfatning og selvverd. Dataene studien bygger på er fra det omfattende prosjektet Barn-bevegelse og oppvekst. Dataene som er brukt i denne studien ble samlet inn våren 2007 ved fem ulike skoler i Kristiansand-området, hvor utvalget er på 106 elever, 53 gutter og 53 jenter. Datamaterialet ble analysert ved bruk av SPSS 17.0. Analysene er gjort for utvalget i sin helhet og i noen tilfeller kjønnsdelt. T-tester ble brukt for å avdekke eventuelle forskjeller i gjennomsnitt. Det er også beregnet effektstørrelse ved å benytte Cohen’s d. Resultatene viser at guttene har høyere selvverd enn jentene. Guttene har også høyere selvoppfatning av fysisk utseende, mens gutter og jenter vurderer seg likt når det gjelder fysiske ferdigheter. Jentene i utvalget ønsker i større grad enn guttene endring i egen kroppsfasong og er med det mer misfornøyd med egen kropp. Resultatene viser sammenhenger mellom ulike momenter innen fysisk aktivitet og kroppsbilde og fysisk selvoppfatning. Fysisk selvoppfatning virker også å ha relativt sterk sammenheng med selvverd, hvor det spesielt virker å være kroppsbilde og utseende relaterte vurderinger som betyr mye for selvverdet til ungdommene i undersøkelsen. Det kan derfor tyde på at fysisk aktivitet spiller en rolle for selvverd for ungdommene i undersøkelsen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleFysisk aktivitet og selvverd: En kvantitativ studie av sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk selvoppfatning og selvverd blant elever på 7.trinnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record