Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønningen, Elisabethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:30Z
dc.date.created2011-09-07nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier439402nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269399
dc.description.abstractI denne studien har eg intervjua tre ungdommar om deira opplevingar av å vere med på eit alternativt skuleår. Desse ungdommane var alle ferdige med ungdomsskulen, men valde seg bort frå vidaregåande skule av ulike årsaker. Eg har vore interessert i kva det er som har gjort at dei i etterkant av dette skuleåret har valt å gå vidare på skulen. Studien tyder på at gjennom ein innhaldsrik skuledag, der dei sjølve til ein viss grad har fått vere med å påverke innhaldet, har blitt kjende med eigne interesser og evner. Samstundes har dei opplevd tilhøyrsle til dei andre ved tiltaket, både lærarar og medelevar, og dei har blitt anerkjente for den dei er. Dette har vore med på å påverke sjølvoppfatninga deira. Eg har også vore interessert i om dette skuleåret har påverka ungdommane si utvikling av å ta grep om og ansvar for eige liv – om dei er agentar i eigne liv. Dersom ein mellom anna ser på kva mål dei set for seg sjølve, i kva grad dei har trua på seg sjølve og den motivasjonen dei har for vidare skulegong, viser det seg at på desse områda har ungdommane endra seg i løpet av skuleåret.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titlePå eigne bein: Ein kvalitativ studie av tre ungdommar sine opplevingar av eit annleis skuleårnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel