Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Beate Hoffnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:11Z
dc.date.created2011-02-10nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier396495nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269255
dc.description.abstractAlle har vi behov for råd og veiledning. Foreldre til barn med cochleaimplantat har et spesielt stort behov for dette. De står ovenfor mange valg og avgjørelser som for barnet gir konsekvenser for resten av livet. Å få god oppfølging og den informasjonen som trengs, er dermed svært viktig for at man skal kunne ta de rette avgjørelsene og valgene. Formålet med denne oppgaven er å belyse disse foreldrene sine opplevelser av rådgivning i en gitt situasjon. Problemstillingen for oppaven er: Hvordan opplever foreldre til barn med cochleaimplantat rådgivningen i forbindelse med overgangen mellom barnhage og skole og i skoletiden? Som spesialpedagog er dette et viktig tema. For at overgangen fra barnehage til skole skal gå best mulig, er det viktig at rådgivningen til foreldrene er god. Gjennom en god rådgivning er sjansene for at foreldrene klarer å ta de rette valgene og avgjørelsene mye større. I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i humanistisk rådgivningstradisjon presentert i Johannessen, Kokkersvold, & Vedeler (2005) og Carl Rogers presenter i Rogers (1965). I tillegg her jeg lagt vekt på foreldrerådgivning, som partnerskapsmodellen (Davis, 2005), og løsningsfokusert rådgivning, som empowerment (Lassen, 2004). Undersøkelsen bygger på kvalitativ forskningsmetode, hvor jeg setter meg inn i og prøver å forstå informantenes beskrivelser samlet inn gjennom et halvstrukturert intervju. Utvalget i oppgaven består av to informanter; Turid, som har en datter som starter i tredje klassen høsten 2010 og Linda, som har en datter som starter i femte og en datter som starter siste året i barnehagen nå høsten 2010. Begge døtrene til Linda har implantat. I analysen av datamaterialet kom jeg frem til fem kategorier: Forventninger, en god dialog, trygghet, å ta et valg og relasjon. I beskrivelsene av kategoriene har jeg lagt vekt på å få frem informantenes stemmer og valgt ut noen kjerneuttalelser fra intervjuene. I oppgaven kom det frem at det er av stor betydning at det etableres en god relasjon mellom rådsøker og rådgiver. Den gode relasjonen er med på å legge til rette for etableringen av en god dialog, trygget og opplevelsen av å få den støtten som trengs, for å kunne ta de rette avgjørelsene og valgene. Som rådgiver er det dermed viktig at man legger til rette for at en slik relasjon etableres.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleRådgivning av foreldre: Hvordan foreldre til barn med cochleaimplantat opplever rådgivningen i forbindelse med overgangen mellom barnhage og skole og i skoletiden?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record