Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNervik, Jon Arvenb_NO
dc.contributor.authorRoss, Erika Louisenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:37:05Z
dc.date.available2014-12-19T14:37:05Z
dc.date.created2014-11-03nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier760107nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268968
dc.description.abstractDenne studien ser på om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak bidrar til å øke sannsynligheten for jobb- og utdanning for sosialhjelpsmottakere i Norge. Problemstillingen og hypotesene som lå til grunn for undersøkelsen baserte seg på tidligere forskning og rapporter om kjennetegn ved sosialhjelpsmottakere og deres forhold til arbeidsmarkedet. Det empiriske grunnlaget og funnene er basert på registerdata gjennom av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Sosialhjelpsmottakere som deltok i ett eller flere arbeidsmarkedstiltak i perioden 2006-2010, ble sammenlignet med de som var registrert som ledige i aktuelle periode. Studien har også hatt fokus på og undersøkt betydningen av andre faktorer som vi vet påvirker jobbsannsynlighet. Hovedfunnene i studien kan tyde på at det å delta på arbeidsmarkedstiltak gir sosialhjelpsmottakere en noe økt sjanse for å komme i arbeid og /eller utdanning, men at dette avhenger av alder på deltakerne. Interessant nok viste funnene en motsatt effekt for gruppen 18-24 år sammenlignet med aldersgruppen 25-45 år. I sistnevnte gruppe hadde tiltaksdeltakerne dobbelt så stor sjanse for å komme i jobb eller utdanning sammenlignet med de som ikke hadde vært på tiltak (kontrollgruppa). I aldersgruppa 18-24 år hadde tiltaksgruppa 50 prosent mindre sjanse for å komme i arbeid eller utdanning sammenlignet med jevnaldrende i kontrollgruppa. I supplerende analyser tydet funnene på at en relativt større andel av tiltaksdeltakerne med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn kom i arbeid eller utdanning i 2011 enn hos ikke-vestlige som ikke hadde deltatt på tiltak. Den samme tendensen ser ut til å gjelde for de deltakerne som har mottatt sosialhjelp i 6 eller flere måneder i løpet av et år, sammenlignet med de med lik bakgrunn i kontrollgruppen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.title«Øker arbeidsmarkedstiltak sannsynligheten for at sosialhjelpsmottakere kommer i jobb eller utdanning?»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel