Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrli, Tone Riannb_NO
dc.contributor.authorBjerkheim, Sirinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:32Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:32Z
dc.date.created2013-10-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier653412nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268734
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke unges utdanningsaspirasjoner i Trondheim. Analysene baseres på Ungdomsundersøkelsen i Trondheim 2009 (UngHiT), og utvalget består av skoleelever fra videregående på 1. og 2. trinn. Teoretisk inkluderes både struktur- og aktørorienterte forklaringer, samt barndomsperspektivet. I analysene studerer jeg strukturelle faktorer og aktørorienterte faktorer, knytta til elevenes kompetanse og sosialpsykologiske trekk. Hovedfunnet er at foreldrenes klasseposisjon har sterk påvirkning på ungdommenes aspirasjoner. Regresjonen viser at også kjønn, nasjonal bakgrunn, karakterer og fremtidstro har betydning for utdanningsplanene, mens skoletrivsel har begrenset effekt. Jeg har konstruert seks case for å øke forståelsen av utdanningsaspirasjoner ytterligere. Disse casene viser ytterpunkter og avvik fra funn i regresjonen. Casene fremhever de bakenforliggende forklaringene tydeligere, som betydningen av de aktørorienterte faktorene; trivsel, selvbilde og sosial kompetanse. Flere av forklaringsvariablene påvirker hverandre, og skaper et sammensatt bilde av unges aspirasjoner. Analysene viser at elevene har stor tro på å påvirke egen fremtid, men at de likevel i stor grad vil velge liknende utdanningsnivå som sine foreldre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.subjectUtdanningsaspirasjonerno_NO
dc.subjectsosial klasseno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.titleUngdommers utdanningsaspirasjoner i Trondheim: En kvantitativ analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record