Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBuland, Trond Hallgeir
dc.contributor.authorBørresen, Tone
dc.date.accessioned2020-11-10T14:03:16Z
dc.date.available2020-11-10T14:03:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687202
dc.description.abstractDenne studien har som hensikt å få fram betydningen av kreativitet og kreativ forståelse innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Jeg ser det slik at mer fokus på kreativitet og kreativ forståelse kan bli viktig yrkesrelevante begrep, og et bidrag til å løftet kompetansen samt den praktiske yrkesutøvelsen til barne- og ungdomsarbeideren. Årsaken er fordi kreativitet er noe som etterspørres av samfunn og næringsliv til det enkelte barn og ungdom. Kreativitet og kreativ forståelse er noe som er nødvendig å ha for den enkelte barne- og ungdomsarbeideren som skal bidra til å lære disse ungdommene det. Noe som igjen er nødvendig å ha for den enkelte lærer og instruktør som skal lære opp barne- og ungdomsarbeideren. Systemet må være kreativt og det må være bygget inn i faget. Dette studiet viser til at dette ikke er tilfelle i tilstrekkelig stor grad. Kreativitet blir delvis borte, gjort til taus/skult kunnskap av læreplaner og mål. Derfor ser jeg det slik, at det er nødvendig man lærer å reflektere rundt kreativitet, og lærer å ha et bevisst forhold til dette. Forskningen til dette prosjektet har et kvalitativ forskningsdesign og basert på et overordnet fenomenologisk vitenskapelig syn. Jeg er nysgjerrig på om kreativitet og kreativ forståelse oppfattes likedan hos andre innen samme fagområde, eller om de ser det hele på en annen måte. Informantenes stemme er viktig og kommer derfor godt til syne i dette masterprosjektet. Det er gjennomført syv delvis strukturert intervju av åtte informanter med ulike erfaring innen fagområdet. Tre av informantene var yrkesfaglærere, to veiledere og tre sensorer knyttet til prøvenemnda i faget. Dette ble gjort for å få variasjon i erfaringer knyttet til kreativitet og kreativ forståelse. Undersøkelsen viser at det er ingen tvil om at kreativitet og kreativ forståelse er viktig i barne- og ungdomsarbeider faget og for yrkesutøvelsen på mer enn en måte. I tillegg hører det med i tiden at kreativitet og innovasjon blir viktig i fremtiden. I selve faget opplever informantene det som at kreativitet kommer i skyggen av andre kompetansemål. Kreativitet er godt innpakket og det fremstår som taus kunnskap fordi det ikke står noe sted. I dag blir det sett på som bonus om du har kreativiteten i tillegg. Hvordan kreativitet og kreativ forståelse skal kunne komme mer til synet i faget ble det ingen enighet om. Men at det er viktig å synliggjøre det mer ble et viktig poeng.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleKreativitet og kreativ forståelse i barne- og ungdomsarbeiderfageten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel