Show simple item record

dc.contributor.advisorKnutas, Agneta
dc.contributor.advisorRokkones, Klara
dc.contributor.authorJohansen, Camilla
dc.date.accessioned2020-11-10T13:45:44Z
dc.date.available2020-11-10T13:45:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687185
dc.description.abstractTilpasset opplæring trenger en bred mangefasettert tilnærming og er et sammensatt begrep. Det fremstår som lite beskrevet på yrkesfag innenfor restaurant -og matfag. Jeg vil med denne studien gi en beskrivelse av hvordan tilpasset opplæring kan organiseres for lærekandidater. Jeg utarbeidet en problemstilling som lyder: «Hvordan kan tilpasset opplæring organiseres for lærekandidater?» Og det ble formulert et forskningsspørsmål: «På hvilken måte kan undervisning legges til rette?» For å besvare problemstillingen i studien har jeg benyttet meg av kvalitativ design og empirien er samlet inn gjennom fokusgruppeintervju, observasjon og innhenting av logg. Jeg har hatt en induktiv tilnærming og analysert hermeneutisk. Gjennom analysearbeidet kom det frem fire hovedkategorier som sentrale funn, 1) Fleksibilitet i opplæringen, 2) Den autoritative læreren, 3) Verksted som arena og 4) Den gode samtalen på godt og vondt. Resultatene fra empirien viser at fleksibilitet, autoritative lærere, og tett oppfølging mellom aktører er med på å bidra til et godt læringsutbytte for lærekandidater. Etter det jeg vet, så er dette den første masteroppgaven som omhandler teamet tilpasset opplæring på yrkesfag. Med det håper jeg at flere finner inspirasjon til å beskrive et spennende tema i den norske skole. Som yrkesfaglærer har man et samfunnsoppdrag og tilpasset opplæring er gjerne siste utvei for mange elever, som har brukt opp skoleretten sin eller er blitt for gammel. Det er viktig å fremheve at fleksibilitet med tidlig innsats, et godt læringsmiljø, og ved å legge til rette en arbeidsdag som gir mestring, gir økt selvfølelse og et selvbilde er med på å skape god arbeidskraft både individuelt og for samfunnet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleTilpasset opplæring for lærerkandidater - Et kvalitativt forskningsprosjekt knyttet til et alternativt opplæringsløpen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record