Show simple item record

dc.contributor.advisorRemmen, Kari Beate
dc.contributor.advisorBungum, Berit
dc.contributor.authorHaugland, Hilde Cathrine
dc.date.accessioned2020-11-10T13:44:31Z
dc.date.available2020-11-10T13:44:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687181
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkes hvordan 5. trinnselever observerer og tolker stein ved hjelp av kjennetegn i steiner og kunnskap om steinenes dannelsesprosess. Det er spesifikt mønstrene prikkete, stripete og lag-på-lag elevene lærer å observere, og observasjonene kan kobles til dannelsesprosessene for de tre hovedgruppene stein, som geovitenskapelig språk kalles magmatiske, metamorfe og sedimentære. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan bidrar et undervisningsopplegg som bruker begrepene prikkete, stripete og lag på lag til elevers ferdigheter i å observere og tolke stein på naturvitenskapelig måte? For å belyse problemstillingen har jeg undersøkt hvordan elever identifiserte stein i en pretest og en posttest og sett på hvordan elever fikk anledning til å observere og tolke stein på en ekskursjon i nærområdet. Det ble gjort filmopptak med hodekamera på testene og håndholdt kamera på ekskursjonen. Analysen ble gjort ved kategorisering og induktiv tilnærming av elevenes beskrivelser og sortering på testene og av innholdet i ekskursjonen. Et kompetansemål i Kunnskapsløftet for naturfag etter 7. trinn er at elevene skal kunne: Beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet (LK06). Kompetansemålet fordrer kompetanse i observasjon og tolkning av stein. Observasjon er en sentral ferdighet innen naturvitenskapen, og Kunnskapsløftet sier at elevene i opplæringen skal observere allerede fra de tidligste skoleårene. Å observere på vitenskapelig vis er ikke noe elever gjør intuitivt, de må lære hva de skal se etter. Hvis ikke de lærer hva som er viktig og riktig å observere, vil barn ofte se etter egenskaper og kjennetegn som er uviktige sett fra et vitenskapelig synspunkt. De er ofte opptatt av størrelse, vekt, farge og form. Resultatene har vist at 5. trinnselevene, ved å lære hva de skal observere, kan få en mer vitenskapelig tilnærming til observasjon som ferdighet. Kombinasjonen av kunnskap om hva de skal se etter, og kunnskap om hvordan det kan kobles til dannelsesprosesser for stein, kan gi elevene et «observasjons- og tolkningsverktøy» som kan anvendes både i klasserommet og i feltarbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleObservasjon og tolkning av stein på mellomtrinnet - Prikker, striper og lag-på-lag forteller historieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record