Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErtsås, Turid Irgens
dc.contributor.authorAmdal, Irina Ivashenko
dc.date.accessioned2020-11-10T13:29:42Z
dc.date.available2020-11-10T13:29:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687161
dc.description.abstractAndy Hargreaves og Ivor Goodson (2003) plasserer læreryrket i sentrum av samfunnsutviklingen og sier at «Teachers are the midwives of the knowledge society». Med utgangspunkt i lærernes avgjørende rolle for samfunnets fremtid og i de forandringer som kjennetegner de siste årene av Norges historie, har jeg utarbeidet følgende problemstilling for denne studien: Hvordan opplever lærere betydningen av kontekst i sin yrkesutøvelse? Studien setter søkelyset på de ulike rammevilkårene som danner kontekst for lærernes yrkesutøvelse, hvor både historisk og samfunnsmessig utvikling står i fokus. Studien konsentrerer seg blant annet om de forandringene i læreryrket som oppleves av lærerne i min studie, som styrende for deres yrkesutøvelse. Studien bygger på teori hentet fra profesjonsstudier, pedagogikk, sosiologi og psykologi. Som metode har jeg anvendt kvalitativ forskningsstrategi med fenomenologisk tilnærming. Empirien er samlet gjennom tre individuelle intervjuer med lærere fra to barneskoler og en ungdomsskole i en større by i Norge. Studien viser at lærernes yrkesutøvelse i dagens kontekst oppleves av forskningsdeltakerne som utfordrende og selve læreryrket som sammensatt og komplekst. Lærerne i denne studien hevder at samfunnsutviklingen har skapt både behov for utdanning i samfunnet og strengere krav og større forventninger til deres yrkesutøvelse. Å være lærer i dagens samfunn betyr ikke kun å være en faglig sterk yrkesutøver, men også å kunne vise menneskelighet og å ha evner til å tåle både tids- og forventningspress. Evner til å ivareta ulike relasjoner og innspill oppleves av lærerne i denne studien som viktige i deres yrkesutøvelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleLæreres yrkesutøvelse i dagens kontekst - En kvalitativ studie av hvordan lærere opplever betydningen av dagens kontekst i sin yrkesutøvelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel