Show simple item record

dc.contributor.advisorLetnes, Mari-Ann
dc.contributor.authorSkogholt, Linda Blikker
dc.date.accessioned2020-11-10T07:50:40Z
dc.date.available2020-11-10T07:50:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687022
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg tematikken miljø og bærekraft i kunst og håndverk undervisning for barnehagelærerstudenter. For å undersøke denne tematikken har jeg valgt å intervjue tre barnehagelærerstudenter etter undervisningsøkter med miljøvennlige materialer. Materialene er ull, leire og snø. Med dette som bakgrunn har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan kan undervisningsdidaktikk med et bærekraftig perspektiv utvide materialforståelsen i barnehagelærerutdanningen? Studien har en fenomenologisk, hermeneutisk tilnærming og er av kvalitativ karakter, den baserer seg på halvstrukturerte dybdeintervju med tre informanter som er barnehagelærerstudenter. Hensikten med studien er å se om undervisningen ved Nord Universitet Nesna er i tråd med FNs utdanningstiår og utdanning for bærekraftig utvikling, samt å undersøke om studentene ved barnehagelærerutdanningen fikk større materialforståelse etter undervisningsøkter med naturmaterialene snø, leire og ull. Politiske føringer og strategiplaner vil derfor bli belyst, og jeg skal se på hva som vektlegges innen miljø og bærekraft i de utvalgte strategidokumentene. Denne studien har en samfunnshensikt, der målet er mindre plast og mer naturmaterialer. Studien har også en institusjonshensikt, i den sammenheng med at barnehagelærerutdanningen og dens fagplan bør belyses i forhold til materialvalg ved institusjonen. Begrepet bærekraft er vidtomspennende, men i denne studien vil det fokuseres på materialforståelse, kroppslig læring, og meningsdannende arbeid i barnehagelærerprofesjonen. Studien retter også søkelyset mot utdanning for bærekraftig utvikling og om hvordan et kunstfagdidaktisk undervisningsopplegg med bærekraftige materialer, kan gi en utvidet materialforståelse som er i et bærekraftig perspektiv. Den valgte tematikken undersøkes videre og vektlegges som et bidrag til øk materialforståelse. Konkusjonen i denne undersøkelsen viste at studentene vektla å stifte kjennskap til et mangfold av materialer, uavhengig om materialene er av miljøvennlig karakter. Studentene som ble intervjuet kunne ikke konkretisere begrepene bærekraftig utvikling eller utdanning for bærekraftig utvikling, dermed gir funnene en uklar formening om hvorvidt studentene mente undervisningen er i et bærekraftig perspektiv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleMeningsdannende arbeid med bærekraftig utdanning i barnehagelærerutdanningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record