Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Tone Pernille
dc.contributor.authorFlæsen, Tove Oppegård
dc.date.accessioned2020-10-30T11:49:34Z
dc.date.available2020-10-30T11:49:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685866
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å identifisere musikkfagets muligheter og kvaliteter for tilpasset opplæring, samt å gi et kunnskapsbidrag om hvilke relasjoner som kan skapes mellom musikkfaget i grunnskolen og tilpasset opplæring. Dette mulighetsrommet mellom musikkfaget i grunnskolen og tilpasset opplæring sees på tvers av styringsdokumenter for grunnskolen og norsk forsknings - og faglitteratur. Gjennom en kreativ, refleksiv og kritisk analyse av styringsdokumenter og forsknings - og faglitteratur er studien ute etter et intensjonelt mulighetsrom som styres av styringsdokumentene og fagteorien, og videre hvordan dette kan prege det virksomme mulighetsrommet i skolen. Denne kreative, refleksive og kritiske analysemetoden gir forskeren en aktiv deltakelse i litteraturundersøkelsen både av forsknings - og faglitteratur og av styringsdokumenter, og forskeren blir en aktiv deltaker i diskursen som skapes. Analysen gjøres med et utgangspunkt i en fortolkende og reflekterende tilnærming, hvor jeg gransker og dekonstruerer styringsdokumenter og forsknings - og faglitteratur. I analysen av styringsdokumentene har jeg skapt fire klynger av relasjoner mellom musikk og tilpasset opplæring. De fire klyngene er erkjennelse, likeverdighet, musikk og lærelyst og sjangerbredde. De fire klyngene av relasjoner styrte og var utgangspunkt som analyseverktøy for å videre skape forbindelser mellom musikk og tilpasset opplæring i analyse av forsknings- og faglitteratur fra både musikkfaget og fra tilpasset opplæring. I studien drøftes analysefunnene fra styringsdokumentene og forsknings - og faglitteraturen på tvers av hverandre. Studien konkluderer med at musikkfaget kan spille en sentral rolle i tilpasset opplæring i skolen gjennom at læreren legger opp til en didaktikk som ivaretar, reflekterer og opprettholder erkjennelse, likeverdighet, mestring og lærelyst og sjangerbredde. Lærerens profesjonsforståelse preger alle klyngene, og dermed mulighetsrommet mellom musikkfaget i grunnskolen og tilpasset opplæring, gjennom at lærerens profesjonsforståelse, kunnskap og ferdigheter preger lærerens måte i å tolke læreplanen, og dermed hvilket innhold faget får.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.subjectMusikkfageten_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectLæreplananalyseen_US
dc.titleMulighetsrom mellom musikkfaget i skolen og tilpasset opplæring - sett på tvers av styringsdokumenter og fagteorien_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record