Show simple item record

dc.contributor.advisorRøste, Ole Bjørnnb_NO
dc.contributor.authorChohan, Aisha Naznb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:11Z
dc.date.created2012-10-23nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier562151nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268575
dc.description.abstractMed økende andel minoritetselever i særskilt språkopplæring har denne oppgavens hovedmål vært å finne årsaker til denne økningen. Gjennom en kvalitativ analyse er det gjort forsøk på å analysere forhold som kan være av betydning for hvorfor vi ikke ser nedgang i minoritetselever i særskilt språkopplæring. Via et implementeringsperspektiv har jeg sett på iverksettingen av tiltak fra sentralt til lokalt nivå som omhandler forhold ved opplæringslovens § 2-8, og undersøkt om lovparagrafen fungerer etter myndigheters intensjon. Opplæringslovens § 2-8 gir minoritetsspråklige elever med svake norskferdigheter rett til særskilt språkopplæring. Datamaterialet i undersøkelsen består av to deler. Dokumentanalyse av to sentrale stortingsmeldinger fra Kunnskapsdepartementet, som omhandler språkopplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, samt statusen på språksituasjonen. I tillegg er det foretatt dybdeintervjuer med lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at det er store utfordringer når det gjelder realisering av lovparagrafens intensjon. Ordformuleringen i opplæringlovens § 2-8 er uklar. Det er variasjoner i praksisen av særskilt språkopplæring. Målgruppen tiltakene er ment for er en heterogen gruppe med ulik bakgrunn og læreforutsetninger. Ved noen tilfeller er praksisen ikke i tråd med lovens bestemmelser. Videre er det lite fokus på tospråkligopplæring og morsmålsopplæring som kan være av betydning for språkutviklingen. I sum er det utfordringer når det kommer til realiseringen av målene i opplæringslovens § 2-8. Samtidig har det de siste årene blitt økt fokus på problematikken fra myndighetenes side.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleEr praksisen av opplæringslovens § 2-8 i tråd med dens intensjon?: En kvalitativ studie av særskilt språkopplæring ved grunnskoler i Oslo, fra et implementeringsperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record