Show simple item record

dc.contributor.advisorRye, Johan Fredriknb_NO
dc.contributor.authorSelvik, Krystyna C.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:35:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:35:30Z
dc.date.created2011-07-01nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier428731nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268292
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie om læring i et flerkulturelt læringsmiljø, ut fra et sosiokulturelt perspektiv. Dette perspektivet er godt egnet til å studere sosiokulturelle forhold, slik som innvandring. Spesifikk handler denne oppgaven om innvandreres subjektive forståelse om læring knyttet til arbeid i et offentlig sykehjem. Gjennom å studere den subjektive forståelsen om læring i praksis, ønsker jeg å finne ut hva som er fordeler og ulemper ved læring i et flerkulturelt miljø. Tradisjonelt ble innvandring forbundet med integrasjonsproblemer både i samfunnet og i arbeidslivet. Disse problemer ble knyttet både til skiller i kompetanse og skiller i makt. Gjennom endringer i samfunnet og i arbeidslivet mot et mer desentraliserte systemer, vil innvandrere oppnå bedre innpass både i arbeidslivet og i samfunnet. En av grunnene til det er det voksende behov for all utnytting av den tilgjengelige kompetansen. Av den grunn er det interessant å innhente erfaringer om læring i praksis fra innvandre som jobber i de nye organisasjonene. For å få tak i erfaringer om læring i praksis, har jeg intervjuet 10 informanter fra ulike sykehjem. Intervjuene ga meg et godt utgangspunkt til å utforske dette temaet i dybden. Både gjennom å studere mønster i data og gjennom sosiologisk - og læringsteori, har jeg identifisert tre grupper med ulik forståelse om læring i praksis. Disse gruppene var: De nye på jobben, de med yrkeserfaring og de med høyskoleutdanning. De fleste informantene har bod i Norge i minst 4 år, bortsett fra de nye på jobben som har bod i Norge under 4 år. Samlet sett har informantene hatt ulike og overlappende forståelse om læring i praksis, og den berørte både positive og negative aspekter ved læring i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Generelt handler informantenes forståelse om læring i praksis både om ulik sosialiseringsgard til arbeidsplassen og samfunnet, og om sosial posisjon. På denne måten er dette funnet i samsvar med den tidligere forskning om læring i arbeidslivet. Det som er mest interessant i dette studiet er de spesifikke erfaringer til innvandrere som utdypper dette tema i dybden. På denne måten setter de søkelys på hva som er utfordringer i praktisk læring, og hvilke aspekter som er bra, og som det kan bygges videre på.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleLæring i et flerkulturelt arbeidsmiljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record