Show simple item record

dc.contributor.advisorMunkeby, Eli
dc.contributor.authorFinstad, Ida Elisabeth
dc.date.accessioned2020-10-02T11:39:41Z
dc.date.available2020-10-02T11:39:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680933
dc.description.abstractVerden står ovenfor store miljøproblemer. Måten som vi mennesker bruker ressursene på jorda i dag, vil gjøre at miljøproblemene bare blir større. For å prøve å stoppe denne negative utviklingen finnes det undervisning som er knyttet opp mot å gjøre jorda til et rettferdig sted å leve. Ved å utdanne barn og unge til å leve miljøvennlige liv, vil jorden også være et fint sted å leve når de blir voksne. Det finnes mange måter å undervise på, men hvilke undervisningopplegg som er best, er ikke alltid lett å vite. Den naturlige skolesekken støtter gjennomføringen av undervisningsopplegg, som forplikter å undervise innenfor visse rammer innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. For å se effekten av et slikt undervisningsopplegg ser studien på elevenes holdninger til miljøproblemer. Studien er kvantitativ. Datamaterialet er samlet inn ved bruk av spørreskjema på to ulike elevgrupper, der det er en gruppe som har gjennomført undervisningsopplegget og en kontrollgruppe. Tilnærmingen de to skolene har hatt til utdanning for bærekraftig utvikling har derfor vært ulike. Studiens resultater viser at det ikke var noen forskjeller mellom elevgruppen som hadde deltatt i undervisningsopplegget og den elevgruppen som ikke hadde deltatt. Begge elevgruppene hadde tro på at miljøproblemene vil kunne løses, og mange av disse trodde også at miljøproblemene vil bli løst. Elevene så derimot ikke seg selv som viktige bidragsytere som påvirkende faktor i samfunnet ved å ta miljøbevisste valg. Medbestemmelsen deres i saker som angår miljøproblemer finnes ikke, men de hadde ett ønske om å leve etter miljøvennlige lover. Viljen til å løse miljøproblemer og gjennomføre miljøbevisste handlinger har elevene, men ikke troen på at de selv kan være med å bestemme og uttale seg i saker som angår miljøproblemer.en_US
dc.description.abstract- The world is facing tremendous environmental issues. The way we humans are exploiting the resources on the earth today, the environmental issues will only grow larger. To stop this development there are now teaching plans in school, which is bound to making the world a more just place to live. Through educating the youth to live environmentally friendly, the world they grow up in will be a better place. There are many ways to teach this, but which teaching plan is the best is not easy to say. ‘Den naturlige skolesekken’ supports the conductance of teaching plans that are obligated to teach within the frames for education of sustainable development. To review the effect of such a teaching plan, this study attend to the pupils’ attitudes to environmental issues. The study is of a quantitative nature. The data collected was through questionnaires on two distinct groups of pupils, where one group had conducted the teaching plan, and the other one had not, serving as a control group. The approach of the two schools has therefore been different from each other. This study shows no significant difference between the pupil group who had participated in the teaching plan and the pupil group who had not. Both groups believed that the environmental issues were solvable, and many of them believed that this would be solved. However, the pupils did not consider themselves to be contributing as an impacting factor in society by doing environmentally friendly choices. Their codetermination in environmental issues were not apparent, however, they appeared to want environmentally friendly habits. They have the will to solve environmental issues and implementing environmentally friendly actions, but they lacked the belief that they could have an impact and a say in environmental causes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleEn bærekraftig verden - vår fremtid - En kasusstudie av elevers holdninger til bærekraftig utvikling etter et konkret undervisningsoppleggen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record