Show simple item record

dc.contributor.advisorSolhaug, Trond
dc.contributor.authorSkarland, Fride Grøtte
dc.date.accessioned2020-10-02T05:49:11Z
dc.date.available2020-10-02T05:49:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680773
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg deliberasjon og diskusjon i samfunnsfagundervisningen. Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan lærere bedre kan engasjere elever i diskusjoner, og svarer på problemstillingen: «Hva påvirker videregående elevers deltakelse i diskusjoner i samfunnsfagundervisningen?». Oppgaven argumenterer fra et deliberativt ståsted for hvorfor det er viktig at elever deltar i diskusjoner i undervisningen. Oppgaven baseres på kvantitative data samlet inn med spørreskjema til elever ved tre videregående skoler i Trøndelag. 258 elever fra yrkesfag og studiespesialisering har svart på spørreskjemaet. Statistiske analyser som er benyttet er korrelasjons- og regresjonsanalyser. Studiens resultater viser at det er for få elever som deltar ofte eller svært ofte i diskusjoner i undervisningen, med tanke på skolens oppdrag om å utdanne demokratiske medborgere. Av de viktigste funnene er at elevene deltar oftere i diskusjoner i gruppe enn i klasseromsdiskusjoner. Elevenes tro på mestring er av størst betydning for deltakelse i diskusjoner i samfunnsfagundervisningen. Elevenes politiske interesse og lærerens undervisningsstil er også av betydning. Funnene viser at lærere må arbeide for å gi elevene tro på at de kan øve innflytelse i diskusjoner, og at å introdusere emner som interesserer elevene vil kunne bidra til at flere elever deltar i diskusjoner.en_US
dc.description.abstract- This thesis deals with deliberation and discussion in social science education. The thesis seeks to investigate how teachers better can engage students in discussions, and answers the question: "What influences the participation of upper secondary school students in discussions in social science education?" The thesis argues from a deliberative point of view why it is important for students to participate in classroom discussions. The thesis is based on quantitative data collected by questionnaires for students at three upper secondary schools in Trøndelag. 258 students from programmes for vocational education and programmes for General Studies education have answered the questionnaire. The statistical analyzes used are correlation and regression analyzes. The study’s results indicate that there are too few students who participate frequently or very often in the classroom, considering the schools purpose of educating democratic citizens. Among the most important findings is that students participate more in group discussions than in classroom discussions. The students’ self-efficacy beliefs are of greatest influence for student participation in discussions in social science education. The students’ political interest and the teacher’s style of instruction are also important influences. The findings show that teachers must work to make the students believe they can practice influence in discussions, and to increase student participation in discussions the teacher can introduce topics that interest the student.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleEn stille majoritet? En kvantitativ studie av videregående elevers deltakelse i diskusjoner i samfunnsfagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record