Show simple item record

dc.contributor.advisorKiik, Riinanb_NO
dc.contributor.authorFord, Noranb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:27Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:27Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646196nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267968
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan papiraviser omtaler utviklingshemmede i arbeid. Bakgrunnen for å se på dette er at avisene i Norge har en sterk posisjon og kan være med på å korrigere informasjon, komme med ny informasjon, påvirke befolkningen og politikkens holdninger. Arbeid har alltid stått sterkt i Norge, og politikken er utformet slik at de som kan, skal være i arbeid eller i arbeidslignende aktivitet, også psykisk utviklingshemmede. Men tallene viser at få psykisk utviklingshemmede har et reelt arbeidsforhold, og andelen som har arbeid gjennom tiltak, synker. I og med at avisene betegnes som den fjerde statsmakt og kan være med på å påvirke, er det interessant å se hvilken omtale de gir, og om det i denne omtalen er noen rådende diskurser. For å gjøre dette har jeg valgt å bruke diskursanalysen som metode, for å skape sammenhenger gjennom artiklene og se etter hva tekstene forteller. Funnene mine viser at aviser omtaler psykisk utviklingshemmede først og fremst i lys av lønnsdiskursen. Men bak lønnsdiskursen finnes meningsdiskursen, som kommer fra psykisk utviklingshemmede selv. Å ha en jobb med mening, som gir mestring og relasjoner, kan være viktigere enn lønn. Likevel er lønn det sentrale temaet som får flest oppslag.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleArbeid, psykisk utviklingshemmede og media - en studie av papiravisenes omtalenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record